Wat is wel en niet verzekerd?

Wij hebben de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn binnen de huurdersbelangverzekering voor u op een rij gezet. Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u het beste de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Ruitbreuk is niet standaard gedekt in de verzekering voor huurdersbelang. U kunt voor deze dekking kiezen, afhankelijk van wat u met de verhuurder in het contract heeft afgesproken. Wij adviseren u goed op te letten wat er in uw huurcontract staat en ruitbreuk mee te verzekeren als u de schade zelf moet dragen.

Wat is verzekerd

 • Schade door inbraak, brand, aanrijding, diefstal, vandalisme, storm of water
  Schade door een van bovenstaande oorzaken is verzekerd. Stormschade is gedekt ongeacht windsterkte. Schade door neerslag is gedekt, tenzij de oorzaak van de schade slecht onderhoud is. U bent ook verzekerd bij schade door bliksem of ontploffing.
 • Inductie- en over- en onderspanning
  Wanneer er schade ontstaat in apparaten die onderdeel zijn van het gebouw of als bliksem de oorzaak is.
 • Opruimkosten van asbest na brand of storm
  Kosten die u heeft door het opruimen van asbest dat na brand of storm is vrijgekomen, worden vergoed.
 • Afbraak- en opbouwkosten als gevolg van sanering
  Als uw bedrijfspand gesaneerd wordt, zijn afbraak- en opbouwkosten verzekerd.
 • Milieuschade op uw bedrijfslocatie
  Zoals bodemverontreiniging en vrijgekomen asbest. Schoonmaakkosten en schade die ontstaat door het schoonmaken is verzekerd.

Wat is niet verzekerd

 • Neerslagschade door slecht onderhoud
  Als u waterschade heeft doordat uw bedrijfspand slecht is onderhouden, worden de kosten niet vergoed.
 • Schade door diefstal zonder braaksporen aan de buitenkant van uw pand
  Als u schade aan de buitenkant van uw pand heeft, maar er geen braaksporen te zien zijn.
 • Schade door natuurrampen
  Zoals overstromingen of een aardbeving.

Het volledige overzicht van wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.

Bekijk de huurdersbelangverzekering

Bekijk de gebouwenverzekering

Voorwaarden huurdersbelangverzekering

Als u de huurdersbelangverzekering wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden Gebouwenverzekering (opstalverzekering voor bedrijven)

Voorwaarden Huurdersbelang (inclusief glas)

Voorwaarden Huurdersbelang (exclusief glas)

Contact

Rabobank