Wat is wel en niet verzekerd?

Wat is wel en niet verzekerd?

Wij hebben de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn binnen de gebouwenverzekering voor u op een rij gezet. Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u het beste de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Wat is verzekerd

 • Schade door inbraak, brand, aanrijding, diefstal, vandalisme, storm of water
  Schade door een van bovenstaande oorzaken is verzekerd. Stormschade is gedekt ongeacht windsterkte. Schade door neerslag is gedekt, tenzij de oorzaak van de schade slecht onderhoud is. U bent ook verzekerd bij schade door bliksem of ontploffing.
 • Schade aan de fundering
  Uw gebouw en alles met een fundering (bijvoorbeeld een schuur) is verzekerd.
 • Ruitbreuk
  Ruiten die gebroken zijn, en alle gevolgen van deze schade, zijn verzekerd.
 • Inductie- en over- en onderspanning
  Wanneer er schade ontstaat in apparaten die onderdeel zijn van het gebouw of als bliksem de oorzaak is.
 • Opruimkosten van asbest na brand of storm
  Kosten die u heeft door het opruimen van asbest dat na brand of storm is vrijgekomen, worden vergoed.
 • Afbraak- en opbouwkosten als gevolg van sanering
  Als uw bedrijfspand gesaneerd wordt, zijn afbraak- en opbouwkosten verzekerd.
 • Milieuschade op uw bedrijfslocatie
  Zoals bodemverontreiniging en vrijgekomen asbest. Schoonmaakkosten en schade die ontstaat door het schoonmaken is verzekerd.

Wat is niet verzekerd

 • Neerslagschade door slecht onderhoud
  Als u waterschade heeft doordat uw bedrijfspand slecht is onderhouden, worden de kosten niet vergoed.
 • Schade door vandalisme aan de buitenzijde van uw pand
  Bijvoorbeeld graffiti.
 • Schade door diefstal zonder braaksporen aan de buitenkant van uw pand
  Als u schade aan de buitenkant van uw pand heeft, maar er geen braaksporen te zien zijn.
 • Schade door natuurrampen
  Zoals overstromingen of een aardbeving.

Het volledige overzicht van wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.

Bekijk de gebouwenverzekering

Voorwaarden gebouwenverzekering (opstalverzekering voor bedrijven)

Als u de gebouwenverzekering (opstalverzekering voor bedrijven) wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden Gebouwenverzekering (opstalverzekering voor bedrijven)

Voorwaarden Huurdersbelang (inclusief glas)

Voorwaarden Huurdersbelang (exclusief glas)

Contact

Rabobank