VerzuimOplossingen

Voorkom financiële tegenvallers bij ziekteverzuim van uw personeel.

 • dekking voor uw loondoorbetalingsplicht
 • hulp bij re-integratie verzekerd
 • inclusief online cursus om verzuimrisico's te herkennen en actie te ondernemen

Vraag VerzuimOplossingen aan

U kunt VerzuimOplossingen aanvragen via een Rabobankadviseur. Ook voor een adviesgesprek kunt u bij de Rabobank terecht. Maak hieronder een afspraak. U wordt dan teruggebeld.

Verzeker uw loondoorbetalingsplicht

Met Interpolis VerzuimOplossingen heeft u dekking voor uw loondoorbetalingsplicht aan uw zieke medewerkers gedurende maximaal 2 jaar. Zo voorkomt u financiële tegenvallers als uw medewerkers ziek worden.

Kosten

Kosten VerzuimOplossingen

De kosten van de VerzuimOplossingen zijn afhankelijk van:

 • de hoogte van het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen periode
 • het gemiddelde verzuim binnen uw branche
 • uw eigen keuzes, deze bepalen bijvoorbeeld uw eigen risico voor loondoorbetaling

Uw adviseur van de Rabobank helpt u graag bij het afstemmen van de verzekering en premie op uw situatie. Als u lid bent van een branchevereniging, levert u dit vaak extra voordeel op. Vraag ernaar bij uw vereniging of bij uw Rabobankadviseur.

Wat is verzekerd en wat is niet verzekerd?

Hieronder ziet u de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn met VerzuimOplossingen.

Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Wat is verzekerd

 • een vergoeding van het loon voor de 1e 104 weken dat een medewerker verzuimt door ziekte
 • kosten van re-integratie van uw medewerker. Wij betalen 50% van de totale kosten (exclusief BTW) met een maximale vergoeding van € 1250,-
 • u kunt ervoor kiezen om werkgeverslasten mee te verzekeren
 • vergoeding voor een zieke medewerker die ziek was voordat u de verzekering stopte
 • Interpolis verhaalt de schade als er een derde aansprakelijk is

Wat is niet verzekerd

 • arbodienstverlening
 • Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn als u de verzekering afsluit. Of medewerkers die arbeidsongeschikt in dienst kwamen.
 • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet of roekeloosheid

Kenmerken

VerzuimOplossingen: meer dan een financieel vangnet bij verzuim

Interpolis VerzuimOplossingen is een financieel vangnet voor uw bedrijf door loondoorbetaling bij verzuim. Maar VerzuimOplossingen biedt meer. Zo heeft u recht op een speciale service waarmee Interpolis uw eventuele loonschade (zoals eigen risico) verhaalt als er een aansprakelijke derde is. En met de re-integratieservice betaalt Interpolis mee aan interventies of re-integratieactiviteiten. De standaardvergoeding is 50% van de totale kosten (exclusief reiskosten en BTW) met een maximale vergoeding van € 1250,-.

Preventiedienst

Interpolis biedt u een online cursus: preventiemedewerker. Deze biedt een werknemer inzicht om verzuimrisico's binnen de organisatie te herkennen en actie te ondernemen. 

Vertrouwd verzekerd via de Rabobank

De Rabobank werkt als bemiddelaar voor schade- en zorgverzekeringen van Interpolis. Van de Rabobank krijgt u informatie over uw verzekeringen en financiële zaken. Bij Interpolis kunt u terecht voor snelle en professionele schade-afhandeling.

Online ziek melden

U kunt uw zieke medewerker via het online meldloket of de app VerzuimInzicht.

Vraag VerzuimOplossingen aan

U kunt VerzuimOplossingen aanvragen via een Rabobankadviseur. Ook voor een adviesgesprek kunt u bij de Rabobank terecht. Maak hieronder een afspraak. U wordt dan teruggebeld.

Contact

Rabobank