VerzuimOplossingen

Voorkom financiële tegenvallers bij ziekteverzuim van je personeel.

Wij bieden VerzuimOplossingen niet meer aan

Je kunt VerzuimOplossingen niet meer afsluiten. Interpolis heeft namelijk een nieuwe verzuimrekening: Interpolis ZekerVoorJePersoneel®. Hiermee verzeker je de kosten van loondoorbetaling en verzuimbegeleiding.

Bekijk ZekerVoorJePersoneel

Ik heb al VerzuimOplossingen, wat nu?

Heb je eerder VerzuimOplossingen afgesloten, dan blijft je verzekering bestaan. De verzekeringsvoorwaarden van VerzuimOplossingen zijn nog steeds geldig.

Wat is verzekerd en wat is niet verzekerd?

Hieronder zie je de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn met VerzuimOplossingen. Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden. Voor een uitgebreid overzicht lees je de voorwaarden onderaan deze pagina.

Wat is verzekerd

  • een vergoeding van het loon voor de 1e 104 weken dat een medewerker verzuimt door ziekte
  • kosten van re-integratie van je medewerker. Wij betalen 50% van de totale kosten (exclusief btw) met een maximale vergoeding van € 1.250
  • werkgeverslasten, als je daarvoor koos
  • vergoeding voor een zieke medewerker die ziek was voordat je de verzekering stopte
  • Interpolis verhaalt de schade als er een derde aansprakelijk is

Wat is niet verzekerd

  • arbodienstverlening
  • medewerkers die arbeidsongeschikt waren toen je de verzekering afsloot en medewerkers die arbeidsongeschikt in dienst kwamen.
  • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet of roekeloosheid

Verzuim melden

Heb je een verzuimverzekering en is je medewerker ziek? Dat meld je via het online meldloket van Interpolis of via de app VerzuimInzicht.

Heb je hulp nodig bij het melden van verzuim? Interpolis helpt je graag verder. Neem telefonisch contact op via (013) 580 12 34 of per mail via schadeafhandeling@interpolis.nl.

Naar het online meldloket

Contact

Rabobank