Wat is wel en niet verzekerd?

Wat is wel en niet verzekerd?

Wij hebben de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn binnen de verzuimverzekering voor u op een rij gezet. Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u het beste de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Wat is verzekerd

 • Loondoorbetaling tot maximaal 2 jaar
  De eerste 2 jaar krijgt u vergoeding om minimaal 70% van het loon van uw zieke werknemer door te betalen.
 • Kosten van re-integratie
  Wij helpen u de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De kosten voor eventuele re-integratiehulp betalen wij.
 • Begeleiding van het verzuimbureau
  U krijgt een vast contactpersoon voor het verzuimmanagement. Het verzuimbureau voert in opdracht van u de verzuimbegeleiding uit.
 • Verhaling van de schade als er een derde aansprakelijk is
  Als een ander aansprakelijk is voor het verzuim van uw werknemer, verhaalt Interpolis de schade.
 • Preventiespreekuur voor werknemers
  Wij adviseren over en ondersteunen bij het aanbieden van een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts van de arbodienst.
 • Optioneel: 25% van werkgeverslasten
  U kunt ervoor kiezen om 25% van werkgeverslasten, zoals pensioenpremie en premie Wlz, mee te verzekeren.

Wat is niet verzekerd

 • Loondoorbetaling voor medewerkers die al ziek zijn
  U krijgt geen vergoeding om loon door te betalen voor werknemers die voor de ingangsdatum van de verzekering al ziek waren. Dit geldt ook voor werknemers die al ziek waren op het moment dat u de arbeidsovereenkomst sloot.
 • Arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet
  Wanneer uw werknemer ziek is geworden door opzet of roekeloosheid, bent u niet verzekerd.
 • Werknemers die werken als beroepssporter
  Uw verzuimverzekering geldt niet voor werknemers die voor u werken als beroepssporter.
 • Directeur- of grootaandeelhouders
  Directeur- of grootaandeelhouders vallen niet onder de verzuimverzekering.

Het volledige overzicht van wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.

Bekijk de verzuimverzekering

Voorwaarden verzuimverzekering

Als u de Verzuimverzekering wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden Verzuimverzekering

Contact

Rabobank