WerkAttent

Uitgebreide dekking en advies bij ziekteverzuim van je medewerkers.

Wij bieden WerkAttent niet meer aan

Je kunt WerkAttent niet meer afsluiten. Interpolis heeft namelijk een nieuwe verzuimverzekering: Interpolis ZekerVoorJePersoneel®. Hiermee verzeker je de kosten van loonbetaling en verzuimbegeleiding.

Bekijk ZekerVoorJePersoneel

Ik heb al WerkAttent, wat nu?

Heb je eerder WerkAttent afgesloten, dan blijft je verzekering bestaan. De verzekeringsvoorwaarden van WerkAttent zijn nog steeds geldig.

Wat is verzekerd en wat is niet verzekerd?

Hieronder zie je de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn met WerkAttent. Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden. Voor een uitgebreid overzicht lees je de voorwaarden onderaan deze pagina.

Wat is verzekerd

  • een vergoeding van het loon voor de 1e 104 weken dat een medewerker verzuimt door ziekte
  • interventie- en re-integratieactiviteiten voor je medewerker
  • kosten om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen
  • Interpolis verhaalt de schade als er een derde aansprakelijk is
  • vergoeding voor een zieke medewerker die ziek was voordat je de verzekering stopte

Wat is niet verzekerd

  • loondoorbetaling voor medewerkers die voor de ingangsdatum van de verzekering ziek waren
  • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet of roekeloosheid
  • directeuren grootaandeelhouders

Verzuim melden

Heb je een verzuimverzekering en is je medewerker ziek? Dat meld je via het online meldloket van Interpolis of via de app VerzuimInzicht.

Heb je hulp nodig bij het melden van verzuim? Interpolis helpt je graag verder. Neem telefonisch contact op via (013) 580 12 34 of per mail via schadeafhandeling@interpolis.nl.

Naar het online meldloket

Contact

Rabobank