WerkAttent van Rabo RisiGo

Uitgebreide dekking en advies bij ziekteverzuim van uw medewerkers.

Onderdeel van Rabo RisiGo

 
 
  • één contract, één factuur
  • dekking voor loondoorbetaling en re-integratie
  • behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt zijn verzekerd

Gecombineerde verzekering voor ziekteverzuim

Deze verzuimverzekering biedt u naast dekking voor uw loondoorbetalingsplicht ook preventie en re-integratie begeleiding van uw zieke medewerkers. U heeft geen eigen arbodienst meer nodig. U ervaart hierbij het gemak van één contract, één factuur en één aanspreekpunt voor het gehele verzuimtraject.

Kenmerken

Financiële zekerheid voor uzelf, loondoorbetaling voor uw werknemers

Met WerkAttent krijgt u bij ziekte van uw medewerkers voor een periode van maximaal 2 jaar een uitkering. U kiest zelf hoe hoog deze uitkering is. Ook bent u 100% verzekerd voor alle behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt. De rekening gaat rechtstreeks naar Interpolis.

WerkAttent: dé aanpak van verzuim

Interpolis biedt u een online cursus preventiemedewerker. Deze cursus biedt inzicht om verzuimrisico's binnen de organisatie te herkennen en actie te ondernemen. Komt verzuim toch voor? WerkAttent zorgt ervoor dat uw medewerker weer snel aan de slag kan. Interpolis regelt dit gehele traject. Met deskundige hulp en begeleiding zorgen zij dat u aan uw verplichtingen uit de 'Wet verbetering poortwachter' kunt voldoen.

Extra mogelijkheden bij langere arbeidsongeschiktheid

Soms is een medewerker ook na twee jaar nog arbeidsongeschikt. Bij WerkAttent is het mogelijk om u hiervoor aanvullend te verzekeren. Uw Rabobankadviseur kan u er alles hierover vertellen.

Kosten

Kosten WerkAttent

Verschillende factoren bepalen de hoogte van uw premie:

  • de hoogte van het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen periode
  • het gemiddelde verzuim binnen uw branche
  • uw eigen keuzes zijn bepalend voor bijvoorbeeld uw eigen risico voor loondoorbetaling

Uw adviseur van de Rabobank helpt u graag bij het afstemmen van de verzekering en premie op uw situatie. Als u lid bent van een branchevereniging, levert u dit vaak extra voordeel op. Vraag ernaar bij uw vereniging of bij uw Rabobankadviseur.

Voorwaarden

Voorwaarden WerkAttent

Als u WerkAttent wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

WerkAttent eigenrisico in Tijd met Verzuimmanagement Compleet

Wilt u meer weten over WerkAttent? Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek.

Contact

Rabobank