WerkAttent Uitgebreid

Geen zorgen voor eigenrisicodragers

Goed verzekerd bij Rabobank met Interpolis

 
 • twee jaar dekking van uw loondoorbetalingsverplichtingen
 • dekking van uw Ziektewet- en WGA-verplichtingen als eigenrisicodrager
 • deskundige hulp, begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerkers

Eén verzekering voor ziekteverzuim en eigenrisicodragerschap

WerkAttent Uitgebreid is er speciaal voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet en WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Met deze verzekering neemt u twaalf jaar de regie tijdens ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers. Ook zijn uw financiële en re-integratieverplichtingen en voor deze periode gedekt.

Kenmerken

Loondoorbetaling bij ziekte

WerkAttent Uitgebreid verzekert twee jaar lang uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van uw medewerkers. Daarnaast krijgt u deskundige hulp en begeleiding bij de re-integratie van uw medewerkers.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor de betaling van de Ziektewetuitkering en re-integratie van uw ex-medewerkers in de Ziektewet. Met WerkAttent Uitgebreid verzekert u zich hiervoor. De uitkering is hetzelfde als de uitkering die uw ex-medewerker van het UWV zou krijgen.

Eigenrisicodrager WGA

Als eigenrisicodrager voor de WGA draagt u zelf verantwoordelijkheid als uw vaste en tijdelijke medewerkers arbeidsongeschikt worden. Dit doet u voor een periode van tien jaar. U bent verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkeringen, maar ook voor de re-integratie volgens de Wet WIA. Met WerkAttent Uitgebreid verzekert u de financiële gevolgen en re-integra¬tie van uw medewerkers in de WGA. De uitkering is hetzelfde als de uitkering die uw (ex-)medewerker van het UWV zou krijgen.

Verschillen Werk Attent en Werk Attent Uitgebreid

WerkAttent

WerkAttent Uitgebreid

 • twee jaar lang loondoorbetaling
 • twee jaar lang verzuim- en re-integratiebegeleiding
 • 100% dekking van behandelingen die onze arbo-arts voorstelt
 • online cursus preventiemedewerker
 • twee jaar lang loondoorbetaling of Ziektewetuitkeringen voor uw (ex-) medewerkers
 • twee jaar lang verzuim- en re-integratiebegeleiding voor uw (ex-) medewerkers
 • tien jaar lang de kosten van de WGA-uitkeringen en re-integratie van uw medewerkers in de WGA-regeling
 • 100% dekking van behandelingen die onze arbo-arts voorstelt
 • online cursus preventiemedewerker

Ingangsdatum

Vraagt u nu een offerte aan, maar bent u nog geen eigenrisicodrager? Dan kan de verzekering per 1 januari 2018 ingaan. Bent u al eigenrisicodrager of start u als werkgever, dan bespreekt u de ingangsdatum met uw adviseur.

Kosten

Kosten WerkAttent Uitgebreid

Verschillende factoren beïnvloeden de hoogte van uw premie:

 • de hoogte van het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen drie jaar
 • het gemiddelde verzuim binnen uw branche
 • uw eigen keuzes voor bijvoorbeeld uw dekking en eigen risico

Uw Rabobankadviseur helpt u graag bij het afstemmen van de verzekering en premie op uw situatie. Als u lid bent van een branchevereniging, levert u dit vaak extra voordeel op. Vraag ernaar bij uw vereniging of bij uw adviseur.

Voorwaarden

Voorwaarden WerkAttent Uitgebreid

Als u WerkAttent Uitgebreid wilt afsluiten, lees dan van tevoren de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden WerkAttent Uitgebreid

Wilt u meer weten over WerkAttent Uitgebreid? Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek.