WerkAttent Uitgebreid

Geen zorgen voor eigenrisicodragers

 • twee jaar dekking van uw loondoorbetalingsverplichtingen
 • dekking van uw Ziektewet- en WGA-verplichtingen als eigenrisicodrager
 • deskundige hulp, begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerkers

Vraag WerkAttent Uitgebreid aan

U kunt WerkAttent Uitgebreid aanvragen via een Rabobankadviseur. Ook voor meer informatie kunt u bij de Rabobank terecht. Maak hieronder een afspraak. U wordt dan teruggebeld. 

Eén verzekering voor ziekteverzuim en eigenrisicodragerschap

WerkAttent Uitgebreid is er speciaal voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet en WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Met deze verzekering neemt u twaalf jaar de regie tijdens ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers. Ook zijn uw financiële en re-integratieverplichtingen en voor deze periode gedekt.

Kosten

Kosten WerkAttent Uitgebreid

Verschillende factoren beïnvloeden de hoogte van uw premie:

 • de hoogte van het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen drie jaar
 • het gemiddelde verzuim binnen uw branche
 • uw eigen keuzes voor bijvoorbeeld uw dekking en eigen risico

Uw Rabobankadviseur helpt u graag bij het afstemmen van de verzekering en premie op uw situatie. Als u lid bent van een branchevereniging, levert u dit vaak extra voordeel op. Vraag ernaar bij uw vereniging of bij uw adviseur.

Wat is verzekerd en wat is niet verzekerd?

U kunt WerkAttent Uitgebreid aanHieronder ziet u de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn met WerkAttent.

Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina. vragen via een Rabobankadviseur. Ook voor meer informatie kunt u bij de Rabobank terecht. Maak hieronder een afspraak. U wordt dan teruggebeld. 

Wat is verzekerd

 • een vergoeding van het loon voor de 1e 104 weken dat een medewerker verzuimt door ziekte
 • dekking voor de wettelijke Ziektewet kosten als eigenrisicodrager
 • dekking voor de wettelijke WGA kosten als eigenrisicodrager
 • Interpolis verhaalt de schade als er een derde aansprakelijk
 • begeleiding re-integratie proces

Niet verzekerd

 • loondoorbetaling voor medewerker die voor de ingangsdatum van de verzekering ziek zijn
 • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet of roekeloosheid
 • directeuren grootaandeelhouders van uw onderneming

Kenmerken WerkAttent Uitgebreid

Loondoorbetaling bij ziekte

WerkAttent Uitgebreid verzekert twee jaar lang uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van uw medewerkers. Daarnaast krijgt u deskundige hulp en begeleiding bij de re-integratie van uw medewerkers.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor de betaling van de Ziektewetuitkering en re-integratie van uw ex-medewerkers in de Ziektewet. Met WerkAttent Uitgebreid verzekert u zich hiervoor. De uitkering is hetzelfde als de uitkering die uw ex-medewerker van het UWV zou krijgen.

Eigenrisicodrager WGA

Als eigenrisicodrager voor de WGA draagt u zelf verantwoordelijkheid als uw vaste en tijdelijke medewerkers arbeidsongeschikt worden. Dit doet u voor een periode van tien jaar. U bent verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkeringen, maar ook voor de re-integratie volgens de Wet WIA. Met WerkAttent Uitgebreid verzekert u de financiële gevolgen en re-integra¬tie van uw medewerkers in de WGA. De uitkering is hetzelfde als de uitkering die uw (ex-)medewerker van het UWV zou krijgen.

Verschillen Werk Attent en Werk Attent Uitgebreid

WerkAttent

WerkAttent Uitgebreid

 • twee jaar lang loondoorbetaling
 • twee jaar lang verzuim- en re-integratiebegeleiding
 • 100% dekking van behandelingen die onze arbo-arts voorstelt
 • online cursus preventiemedewerker
 • twee jaar lang loondoorbetaling of Ziektewetuitkeringen voor uw (ex-) medewerkers
 • twee jaar lang verzuim- en re-integratiebegeleiding voor uw (ex-) medewerkers
 • tien jaar lang de kosten van de WGA-uitkeringen en re-integratie van uw medewerkers in de WGA-regeling
 • 100% dekking van behandelingen die onze arbo-arts voorstelt
 • online cursus preventiemedewerker

Ingangsdatum

Vraagt u nu een offerte aan, maar bent u nog geen eigenrisicodrager? Dan kan de verzekering per 1 januari 2019 ingaan. Bent u al eigenrisicodrager of start u als werkgever, dan bespreekt u de ingangsdatum met uw adviseur.

Vertrouwd verzekerd via de Rabobank

De Rabobank werkt als bemiddelaar voor schade- en zorgverzekeringen van Interpolis. Van de Rabobank krijgt u informatie over uw verzekeringen en financiële zaken. Bij Interpolis kunt u terecht voor snelle en professionele schade-afhandeling.

Online ziek melden

U kunt uw zieke medewerker via het online meldloket of de app VerzuimInzicht. 

Voorwaarden

Voorwaarden WerkAttent Uitgebreid

Als u WerkAttent Uitgebreid wilt afsluiten, lees dan van tevoren de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden WerkAttent Uitgebreid

Vraag WerkAttent Uitgebreid direct aan

U kunt WerkAttent Uitgebreid direct aanvragen via een Rabobankadviseur. Ook voor meer informatie kunt u bij de Rabobank terecht. Maak hieronder een afspraak. U wordt dan teruggebeld.