Wat is wel en niet verzekerd?

Hieronder ziet u de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Interpolis ZekerVanJeZaak®.

Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Wat is verzekerd

 • Werkgeveraansprakelijkheid
  Als werkgever bent u aansprakelijk voor schade die een werknemer oploopt tijdens het werk.
 • Productaansprakelijkheid
  Producten die u maakt, maar ook producten die u importeert binnen of buiten de EU.
 • Levering
  Schade die ontstaat tijdens het leveren van een dienst of product, is verzekerd.
 • Bedrijfsmatige nevenactiviteiten
  Voert u naast uw standaard werkzaamheden, ook nevenactiviteiten uit, dan zijn deze meeverzekerd.
 • Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigen (WEGAM)
  Als uw werknemers tijdens hun werk motorvoertuigen besturen, bent u als werkgever aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken.
 • Milieuschade
  Tot € 500.000 bij uitvoering van werkzaamheden bij klanten.
 • Opzicht
  Met ‘opzicht’ bedoelen we spullen die gehuurd of geleend zijn. Als u spullen van een ander gebruikt en beschadigt, bent u hiervoor verzekerd.

Wat is niet verzekerd

 • Opzettelijke schade
  Brengt u of een medewerker opzettelijk schade aan (spullen van) een ander? Dan wordt dit niet verzekerd.
 • Schade door o.a. motorrijtuigen
  Schade veroorzaakt door vaartuigen, luchtvaartuigen of motorrijtuigen is niet verzekerd. Hiervoor kunt u een aparte verzekering afsluiten zoals de zakelijke autoverzekering.
 • Verenigde Staten en Canada
  Schade ontstaan of veroorzaakt in de Verenigde Staten of Canada is niet verzekerd.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  Aansprakelijkheid als bestuurder of toezichthouder van een vereniging is niet gedekt. Hiervoor kunt u de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 • Medische aansprakelijkheid
  Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren tegen medische aansprakelijkheid. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit niet.

Het volledige overzicht van wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.

Contact

Rabobank