Wat is wel en niet verzekerd?

Hieronder ziet u de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van Interpolis ZekerVanJeZaak®.

Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Wat is verzekerd

 • Schade die ontstaat door een beroepsfout
  Bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een berekeningsfout
 • Kosten van verweer als u onterecht aansprakelijk wordt gesteld
  Wij betalen de kosten voor rechtshulp of een rechtszaak.
 • Kosten voor herstel van documenten die worden beheerd of gebruikt
  Dit geldt voor akten, contracten en brieven. Documenten die geld waard zijn, zijn niet verzekerd.
 • Herstel als gevolg van verlies of beschadiging
  Vermogensschade die bestaat uit financieel verlies.

Wat is niet verzekerd

 • Schade door uw advies over investeringen en beleggingen
  Vermogensverlies doordat u advies geeft over beleggingen of investeringen is niet verzekerd.
 • Schade die ontstaat doordat u software ontwikkelt of bouwt
  Schade aan software of databestanden is niet verzekerd.
 • Schade door gebruik van intellectueel eigendom van een ander
  Ook octrooien, licenties of patenten.
 • Schade die ontstaat buiten de EU

Het volledige overzicht van wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.

Contact

Rabobank