Auto total loss?

Lees hoe het schadeproces eruit ziet.

Als uw bedrijfsauto total loss is, is dat erg vervelend en ingrijpend. Daarom zorgen wij er graag voor dat u snel weer op weg kunt. Wij nemen u stap voor stap mee in het schadeproces. Dan weet u waar u aan toe bent.

Meld schade altijd zo snel mogelijk. Interpolis is hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Direct schade melden

De afwikkeling van total loss schade in 5 stappen

U belt of mailt met Interpolis
Meld de schade via de telefoon of mail. De schadebehandelaar zal u laten weten wat de vervolgstappen zijn. Kunt u nog veilig rijden met uw auto? Dan brengt u de auto zelf naar een herstelbedrijf. U vindt de aangesloten herstelbedrijven op www.interpolis.nl/schademelden.

Kunt u niet meer veilig met de auto rijden? Bel dan de alarmcentrale +31 71 364 18 50. Zij helpen u verder.

De schade-expert stelt de hoogte van de schade vast
De expert berekent de kosten om de schade te herstellen. Als uw auto economisch total loss is, mag u zelf bepalen of u de auto houdt of niet. Wanneer u de auto houdt, brengen we de restwaarde van uw auto in mindering op de schade-uitkering. In dat geval doen we bij latere schades aan deze auto geen schade-uitkering meer.

De schade-expert bepaalt of de auto total loss is
De schade-expert schakelt gecertificeerde opkopers in die binnen 4 werkdagen een bod uitbrengen op uw auto. De expert vergelijkt deze restwaarde met de dagwaarde van uw auto. Bedraagt de restwaarde niet meer dan 2/3 van de waarde vóór het ongeval? En zijn de reparatiekosten groter dan het verschil tussen waarde vóór het ongeval en de restwaarde? Dan is uw auto total loss.

Uw auto wordt verkocht
In overleg met u wijzen wij de auto toe aan de hoogste bieder. De opkoper haalt binnen 5 werkdagen uw auto op bij de garage waar hij staat. De opkoper zorgt ook voor een vrijwaringsbewijs. U ontvangt deze van het schadeherstelbedrijf. Zorg ervoor dat alles compleet en aanwezig is bij de auto. Wat u daarvoor nodig heeft, kunt u navragen bij uw schadebehandelaar van Interpolis.

Uitbetalen van uw schade
Uw schade-expert vertelt u van wie u en wanneer u welk bedrag ontvangt.

Contact

Rabobank