Risico’s en preventietips bij de aankoop van bedrijfsmiddelen

Staat u op het punt om nieuwe machines, bedrijfswagens of andere bedrijfsmiddelen aan te schaffen? Dan is het verstandig om vooraf de risico’s in kaart te brengen. Wat doet u bijvoorbeeld als een machine uitvalt en het productieproces stilvalt? Welke gevolgen heeft dit voor uw bedrijf? Met Rabo RisiGo helpt een risicoadviseur u na te denken over oplossingen. Hij adviseert onder meer over de maatregelen die u kunt nemen om risico’s te verkleinen. U krijgt passend advies, zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Risico’s voor uw bedrijfsmiddelen

U bent van plan om machines te kopen voor een nieuwe productielijn. Of u wilt nieuwe computers aankopen om de technologische ontwikkelingen bij te benen. Het is dan belangrijk na te denken over de kans op schade aan de nieuwe apparatuur en de gevolgen voor uw bedrijf.

Mist u bijvoorbeeld omzet als uw nieuwe machines stukgaan? Brengt u dit in kaart, dan kunt u de noodzakelijke maatregelen nemen en de risico’s beter beheersen.

Top drie risico’s van bedrijfsmiddelen

Ondernemen is risico’s nemen. Welke risico’s hangt af van uw branche. Ook als u nieuwe bedrijfsmiddelen wilt kopen, brengt dat bedreigingen met zich mee. De meest voorkomende risico’s hebben we op een rij gezet.

Risico 1: Brand
Door brand kunnen uw bedrijfsmiddelen, zoals bedrijfswagens of apparatuur, verloren gaan. 

Risico 2: Diefstal, inbraak of vandalisme
Door inbraak, diefstal of vandalisme kunnen uw gebouwen en bedrijfsmiddelen beschadigd raken of verloren gaan.

Risico 3: Weersinvloeden
Door extreem weer, zoals storm, hagel, sneeuw of bliksem, kunnen uw bedrijfsmiddelen beschadigd raken. 

Tips om de kans op schade of verlies te verkleinen

Bedenk wat u kunt doen als uw bedrijfsmiddelen schade oplopen. Kan een machine snel vervangen worden? Kan een andere machine het werk overnemen, zodat u aan uw klanten kunt blijven leveren? Kijk vooral ook naar preventieve maatregelen die u kunt nemen om de kans op bepaalde schade te verkleinen. Denk hierbij aan:

Tip 1: Regelmatig onderhoud 
Regelmatig onderhoud aan uw machines vergroot de veiligheid en beperkt de kans op het ontstaan van een brand. Stel een onderhoudsplan op voor alle apparatuur en installaties op het bedrijf. Zorg dat uw elektrische installaties regelmatig worden gekeurd en dat u de gebreken herstelt.

Tip 2: Bescherm tegen blikseminslag
Installeer bliksembeveiliging. U beschermt hiermee uw apparatuur tegen de gevolgen van bliksem.

Tip 3: Inbraakbeveiliging
Installeer inbraakbeveiliging. Lukt het een inbreker toch om uw pand binnen te dringen? Maak het meenemen van buit dan zo moeilijk mogelijk.

Tip 4: Berg werkmaterieel op
Plaats het werkmaterieel na werktijd in een afgesloten ruimte. Dit verkleint de kans op diefstal.

Tip 5: Goed hang- en sluitwerk 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Een indringer die van plan is bij uw bedrijf in te breken kijkt altijd naar het zwakste punt. De beveiliging gaat verder dan een slot op een deur of raam. Bij inbraakbeveiliging gaat het om het geheel van maatregelen.

Tip 6: Regelmatige inspectie van het dak
Laat het dak van uw bedrijfspand regelmatig controleren. Waterschade is een van de meest voorkomende schadesoorten en leidt tot veel overlast. Slecht onderhouden daken vormen een belangrijke oorzaak van waterschade. 

Tip 7: Zorg voor een noodaggregaat
Zorg voor een noodaggregaat dat u regelmatig laat onderhouden. Noodstroomaggregaten vergen onderhoud en regelmatig testen. Denk vooral aan met water vervuilde diesel. Dit kan grote schade geven

RisiGo: risicoanalyse van uw bedrijf

Met Rabo RisiGo komt een risicoadviseur bij u langs om de risico’s binnen uw branche in kaart te brengen. Hij kijkt met u naar oplossingen die u helpen bij het maken van keuzes. Met Rabo RisiGo kiest u bewust of u risico’s zelf wilt nemen of wilt verzekeren om de impact van schade te verkleinen.

  • inzicht in uw bedrijfsrisico’s
  • advies over preventieve maatregelen
  • bewust verzekeringen kiezen

Lees meer over Rabo RisiGo