Risico’s en preventietips bij de aanschaf van een bedrijfspand

Mogelijk staat u op het punt om een nieuw bedrijfspand te kopen. Dan is het verstandig om risico’s zoals brand en de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Krijgt u te maken met reputatieverlies omdat u uw klanten niet op tijd kunt leveren? Of kunt u uitwijken naar een ander pand? Met Rabo RisiGo laat onze risicoadviseur zien welke mogelijkheden er voor u zijn om risico’s te verkleinen. En kunt u de juiste keuzes maken.

Risico’s voor uw bedrijfspand

Wist u dat één op de drie branden ontstaat door een defect in de elektra? Uit cijfers van Interpolis blijkt dat dit jaarlijks leidt tot 500 tot 1000 bedrijfsbranden. 

Als ondernemer komt u mogelijk voor de keuze te staan om uw bedrijf uit te breiden en een nieuw pand aan te schaffen. Dan is het belangrijk om stil te staan bij de risico’s en na te denken wat er gebeurt als het echt voorkomt. Kunt u bij brand uitwijken naar een ander bedrijfsgebouw, zodat uw zaken gewoon door kunnen gaan en u geen omzet misloopt? Zijn er collega’s die u kunnen helpen? We brengen graag met u in kaart wat de risico’s zijn en wat hun impact is op uw bedrijfsvoering.

Top drie risico’s van een bedrijfspand

Ondernemen is risico’s nemen. Welke risico’s hangt af van uw branche. Ook als u een nieuw bedrijfspand wilt kopen, brengt dat bedreigingen met zich mee. De meest voorkomende risico’s hebben we op een rij gezet.

Risico 1: Brand 
Door brand kunnen uw gebouwen en bedrijfsmiddelen, zoals bedrijfswagens of apparatuur, verloren gaan. 

Risico 2: Diefstal, inbraak of vandalisme
Door inbraak, diefstal of vandalisme kunnen uw gebouwen en bedrijfsmiddelen beschadigd raken of verloren gaan.

Risico 3: Weersinvloeden
Door extreem weer, zoals storm, hagel, sneeuw of bliksem, kunnen uw bedrijfsmiddelen beschadigd raken.

Tips om de kans op risico’s te verkleinen

U kunt zelf maatregelen nemen om risico’s voor uw bedrijf te verkleinen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om stil te staan bij de bouwkundige staat van het pand en voorzieningen voor brandveiligheid. U kunt denken aan de volgende acties om de kans op schade of verlies en de impact ervan terug te dringen:

Tip 1: Regelmatig onderhoud 
Regelmatig onderhoud aan uw installaties vergroot de veiligheid en beperkt de kans op het ontstaan van een brand. Stel een onderhoudsplan op voor alle apparatuur en installaties op het bedrijf. Zorg dat uw elektrische installaties regelmatig worden gekeurd en dat u de gebreken herstelt.

Tip 2: Goed hang- en sluitwerk
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Een indringer, die van plan is bij uw bedrijf in te breken, kijkt altijd naar het zwakste punt. De beveiliging gaat verder dan een slot op een deur of raam. Bij inbraakbeveiliging gaat het om het geheel van maatregelen.

Tip 3: Regelmatige inspectie van het dak
Laat het dak van uw bedrijfspand regelmatig controleren. Waterschade is een van de meest voorkomende schadeoorzaken en leidt tot veel overlast. Slecht onderhouden daken vormen een belangrijke oorzaak van waterschade.

RisiGo: risicoanalyse van uw bedrijf

Met Rabo RisiGo komt een risicoadviseur bij u langs om de risico’s binnen uw branche in kaart te brengen. Hij kijkt met u naar oplossingen die u helpen bij het maken van keuzes. Met Rabo RisiGo kiest u bewust of u risico’s zelf wilt nemen of wilt verzekeren om de impact van schade te verkleinen.

  • inzicht in uw bedrijfsrisico’s
  • advies over preventieve maatregelen
  • bewust verzekeringen kiezen

Lees meer over Rabo RisiGo