Risico’s voor uw werkkapitaal en preventietips

Onbetaalde rekeningen vormen het meest voorkomende risico voor uw werkkapitaal. Optimaal debiteurenbeheer vraagt de nodige tijd, die u misschien niet altijd heeft. Maar u wilt wel de betalingsrisico’s beperken. Met Rabo RisiGo laat onze risicoadviseur zien welke mogelijkheden er voor u zijn om deze risico’s te verkleinen. Zo kunt u zelf de juiste keuzes maken.

Betalingsrisico’s

Wist u dat 8 op de 10 mkb-ondernemers te maken krijgen met onbetaalde rekeningen? En wist u ook dat maar liefst 25% van deze ondernemers als gevolg hiervan zelf failliet gaat? 

Als ondernemer komt u voor de keuze te staan om uw voorraden en/of debiteurenportefeuille wel of niet voor te financieren. Daarbij is het belangrijk om stil te staan bij bijvoorbeeld efficiënt voorraadbeheer, de keuze van uw toeleveranciers en de afspraken die u met hen maakt. Zo stelt u vast welke risico’s er zijn en wat hun impact is op uw bedrijfsvoering.

Tips om de kans op betalingsrisico’s te verkleinen

U kunt zelf maatregelen nemen om betalingsrisico’s voor uw bedrijf te verkleinen. Maatregelen zijn erop gericht de kans op schade of verlies en de impact ervan terug te dringen. U kunt denken aan de volgende acties:

Tip 1: Check kredietwaardigheid
Beoordeel de kredietwaardigheid van uw bestaande of nieuwe afnemers. Met onze debiteurenverzekering bijvoorbeeld, krijgt u zonder extra kosten toegang tot een wereldwijde database. Voordat u een opdracht boekt, kunt u dan de kredietwaardigheid van uw afnemer controleren. 

Tip 2: Afspraken vastleggen
Leg afspraken over de betaling van geleverde producten of diensten schriftelijk vast. Vraag om een voorschot of bankgarantie als u betalingsproblemen verwacht.

Tip 3: Sluit een kredietverzekering af
Een kredietverzekering biedt u bescherming tegen het risico dat een afnemer niet kan betalen vanwege een faillissement of surseance van betaling. De verzekering biedt een onderneming garantie van betaling. Wanneer een afnemer uiteindelijk niet betaalt, dan wordt ook voor de incasso gezorgd.

Risicoanalyse van uw bedrijf

Met Rabo RisiGo komt een risicoadviseur bij u langs die de risico’s binnen uw branche in kaart brengt. Hij kijkt met u naar oplossingen die u helpen bij het maken van keuzes. Met Rabo RisiGo kiest u bewust of u risico’s zelf wilt nemen of wilt verzekeren om de impact van schade te verkleinen.

  • inzicht in uw bedrijfsrisico’s
  • advies over preventieve maatregelen
  • bewust verzekeringen kiezen