Risico-inzichten voor ondernemers

Veelvoorkomende bedrijfsrisico’s

Naast het afdekken van bedrijfsrisico’s kunt u als ondernemer preventiemaatregelen nemen.  Als u inzicht heeft in veelvoorkomende bedrijfsrisico’s kunt u de juiste preventiemaatregelen nemen en hierdoor eventuele schade beperken of zelfs voorkomen.

Wij geven u een overzicht van drie veelvoorkomende risico’s voor Nederlandse ondernemers:

Cybercrime

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van ICT-veiligheid. Maar ook van de consequenties van een falende beveiliging? Vaak hebben ondernemers geen idee van de schade die een falende beveiliging kan opleveren. Of hebben ze geen plan van aanpak wanneer de beveiliging het laat afweten. Ondanks het bewustzijn van ICT-veiligheid zien wij hier vaak nog ruimte voor verbeteringen.

Brand

Ongeveer 60% van de bedrijven die te maken krijgen met een grote brand gaat binnen twee jaar failliet. Dit heeft vaak te maken met de tijdelijke stilstand van het bedrijf. Zelf kunt u maatregelen nemen om brandschade te voorkomen of te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het installeren van sprinklers of het opstellen van een draaiboek.

Diefstal

Veel ondernemers krijgen te maken met een inbraak of insluiping. De schade van diefstal kan hoog oplopen en de diefstal kan u en uw medewerkers een onveilig gevoel geven. Met de preventietips van Interpolis kunt u het risico op diefstal en insluiping verkleinen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door op zoek te gaan naar de zwakke plekken in uw bedrijf en deze aan te pakken.

Wilt u meer informatie over bedrijfsrisico’s en het nemen van preventiemaatregelen?

Lees meer op de website van Interpolis

Meer informatie over onze verzekeringen

Wilt u meer informatie over onze bedrijfsverzekeringen? Maak dan hieronder uw keuze om de verzekeringen te bekijken.

Voor mkb'ers, zzp'ers en freelancers

Bekijk de verzekeringen

Contact

Rabobank