Groene lening

Groene zakelijke lening voor duurzame projecten of innovaties. De Rabo Groenfinanciering kent een gunstigere rente dan andere bedrijfsfinancieringen.

 • gunstiger rentetarief
 • voor duurzame projecten en innovaties
 • looptijd tot 10 jaar

Wat is de Rabo Groenfinanciering?

De Rabo Groenfinanciering is een groene lening. Je financiert hiermee een duurzaam project of innovatie tegen een gunstigere rente dan bij andere bedrijfsfinancieringen van de Rabobank. Het rentetarief is lager omdat beleggers en spaarders in de Rabo Groen Bank genoegen nemen met een lagere rente. Daarvoor ontvangen zij belastingvoordeel.

Wat zijn de kenmerken van de groene lening?

Het minimale bedrag dat je kunt lenen met de groene lening is € 25.000. Verder is een flexibele looptijd tot 10 jaar van toepassing. De overheid beoordeelt of je in aanmerking komt voor deze vorm van lenen. Daarvoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een groenverklaring.

Groenverklaring voor je groene lening

Voor een groene lening heb je een groenverklaring nodig. Projecten die onder de volgende categorieën vallen, komen mogelijk in aanmerking voor een groenverklaring:

 • natuur, bos en landschap
 • biologische landbouw
 • groen label kassen
 • duurzame melkveehouderij
 • agrificatie
 • grondstofbesparing door terugwinning en hergebruik
 • duurzame energie (zonnepanelen, aardwarmte, warmte-/koudeopslag en windenergie)
 • duurzaam bouwen (nieuwbouw en renovatie)
 • duurzame mobiliteit
 • duurzame waterketens

Je kunt de groenverklaring aanvragen via je Rabobankadviseur. De overheid geeft vervolgens de verklaring af.

Wat zijn de kosten?

Het rentetarief van de Rabo Groenfinanciering wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • inkoopkosten voor de Rabobank op de geld- en kapitaalmarkt
 • een individuele opslag waarvan de hoogte afhangt van je rentabiliteit, vermogenspositie en gestelde zekerheden
 • winstopslag van de Rabobank
 • rentetype en looptijd van de lening
 • geldende rentekorting voor Rabo Groenfinancieringen

De Rabobankadviseur kan je meer vertellen over de precieze kosten. Maak daarvoor een afspraak.

Voorwaarden

Voor een groene lening moet je voldoen aan de voorwaarden die de overheid stelt voor een groenverklaring.

De Rabo Groen Bank kan het rentetarief aanpassen als in de toekomst de (fiscale) regelgeving verandert en/of er onvoldoende geld beschikbaar is van groenbeleggers en groenspaarders. Dit kan een verhoging van je lasten betekenen. Verder zijn de algemene voorwaarden van de Rabo Groenfinanciering van toepassing.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering