Groene lening

Duurzaam investeren met de Rabo Groenfinanciering

 • gunstiger rentetarief
 • voor duurzame projecten en innovaties
 • looptijd tot 10 jaar

Groene lening voor uw bedrijf

De Rabo Groenfinanciering is een groene lening. U financiert hiermee een duurzaam project of innovatie tegen een gunstigere rente dan bij andere bedrijfsfinancieringen van de Rabobank. Het rentetarief is lager omdat beleggers en spaarders in de Rabo Groen Bank genoegen nemen met een lagere rente. Daarvoor ontvangen zij belastingvoordeel.

Kenmerken

Kenmerken groene lening

Het minimale bedrag dat u kunt lenen met de groene lening is € 25.000. Verder is een flexibele looptijd tot 10 jaar van toepassing. De overheid beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze vorm van lenen. Daarvoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een groenverklaring.

Groenverklaring voor uw groene lening

Voor een groene lening heeft u een groenverklaring nodig. Projecten die onder de volgende categorieën vallen, komen mogelijk in aanmerking voor een groenverklaring:

 • natuur, bos en landschap
 • biologische landbouw
 • groen label kassen
 • duurzame melkveehouderij
 • agrificatie
 • grondstofbesparing door terugwinning en hergebruik
 • duurzame energie (zonnepanelen, aardwarmte, warmte-/koudeopslag en windenergie)
 • duurzaam bouwen (nieuwbouw en renovatie)
 • duurzame mobiliteit
 • duurzame waterketens

U kunt de groenverklaring aanvragen via uw Rabobankadviseur. De overheid geeft vervolgens de verklaring af.

Kosten

Rentetarief groene lening

Het rentetarief van uw Rabo Groenfinanciering wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • inkoopkosten voor de Rabobank op de geld- en kapitaalmarkt
 • een individuele opslag waarvan de hoogte afhangt van uw rentabiliteit, vermogenspositie en gestelde zekerheden
 • winstopslag van de Rabobank
 • rentetype en looptijd van de lening
 • geldende rentekorting voor Rabo Groenfinancieringen

De Rabobankadviseur kan u meer vertellen over de precieze kosten. Maak daarvoor een afspraak

Voorwaarden

Voorwaarden groene lening

Voor een groene lening moet u voldoen aan de voorwaarden die de overheid stelt voor een groenverklaring. 

De Rabo Groen Bank kan het rentetarief aanpassen als in de toekomst de (fiscale) regelgeving verandert en/of er onvoldoende geld beschikbaar is van groenbeleggers/spaarders. Dit kan een verhoging van uw lasten betekenen. Verder zijn de algemene voorwaarden van de Rabo Groenfinanciering van toepassing.

Voorwaarden Rabo Groenfinanciering

Contact

Rabobank