Het investeringsfonds MGF helpt mkb’ers die willen groeien of aandeelhouders willen uitkopen aan risicodragend kapitaal van € 500.000 tot € 5 miljoen euro. De Rabobank is de belangrijkste investeerder in MGF.

Logo van investeringsfonds MGF

Wat is MGF?

MGF is een investeringsfonds dat kapitaal, kennis en ervaring verstrekt aan groeiende bedrijven. Die investering noemen we een participatie. Meestal is de participatie een aanvulling op een financiering van de Rabobank.

Samenwerking staat centraal

Ons uitgangspunt is dat ondernemingen dankzij samenwerking nog beter groeien. Daarom stellen we tijdens de looptijd van een participatie onze kennis en kunde beschikbaar om ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Zo denken we mee over marktkansen en het terugbrengen van risico’s.

Ondernemer blijft de baas

MGF neemt altijd een minderheidsbelang. Als MGF besluit zich terug te trekken uit de onderneming, bieden we ons aandelenpakket altijd als eerste aan de ondernemer aan. Dit gebeurt tegen dezelfde waarderingsformule als bij aanvang. Continuïteit is daarmee gegarandeerd.

Voor wie is MGF interessant?

ondernemers met behoefte aan risicodragend kapitaal voor groeiondernemers die aandeelhouders willen uitkopen en openstaan voor een samenwerkingspartnerMGF is bovengemiddeld interessant voor familiebedrijven

Waar moet je onderneming aan voldoen?

je onderneming realiseert een omzet van € 2 miljoen tot € 30 miljoen en is winstgevendje onderneming bankiert bij de Rabobankje onderneming activiteiten vinden voornamelijk plaats in Nederlandje onderneming is niet actief in commercieel vastgoed, retail of horeca (uitgezonderd ketens)

Meer informatie

Op de website van MGF lees je meer informatie over MGF en ontdek je met welke bedrijven MGF al in zee is gegaan. Ook vind je hier de contactgegevens van partners om een afspraak te maken.

Lees meer op MGF.nl

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering