SBR voor intermediairs

Financiële gegevens aanleveren van uw klanten

 • Snel online financiële gegevens aanleveren
 • Koppeling met uw rapportagesoftware
 • De nieuwe standaard vanaf 1 januari

U levert als intermediair meestal de financiële gegevens aan van uw klanten, bijvoorbeeld als zij een nieuwe financiering aanvragen of te maken hebben met een revisie. Voor het aanleveren van deze gegevens is een standaard ontwikkeld: SBR (Standard Business Reporting).

Lees meer op SBRBanken.nl

De nieuwe standaard

Aanleveren via de nieuwe SBR standaard is en blijft gratis. Levert u de rapportages van uw klant na 1 april 2017 nog per post of e-mail aan bij de Rabobank, dan brengen wij € 250 in rekening bij deze klant. Informeer daarom tijdig uw klanten.

Vragen en antwoorden over SBR

Wat is SBR?

SBR is een standaard manier om financiële gegevens digitaal te versturen. Deze standaard is een initiatief van de overheid waar inmiddels de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel al gebruik van maken. Ook bij de Rabobank, ING en ABN AMRO is SBR vanaf 1 januari 2017 de standaard.

Waarom SBR?

SBR is ontstaan uit de gedachte dat op een veilige en efficiënte manier gegevens uitgewisseld kunnen worden met hun bank en bijvoorbeeld de overheid. Door het geautomatiseerde proces is er minder kans op fouten en bespaart u tijd.

Door SBR te koppelen aan uw rapportagesoftware heeft u een directe en veilige verbinding waarmee u de financiële gegevens van uw klanten kunt versturen naar de Rabobank en andere partijen.

Hoe werkt SBR

SBR Banken

De verbinding tussen u en SBR verloopt via de Machine-to-Machine methode. Zo ontstaat er een digitale connectie tussen uw boekhoudsoftware en het SBR netwerk met de daarop aangesloten partijen zoals de Rabobank.

Voor een juiste aanlevering van de SBR kredietrapportages moet u zich als intermediair eerst aanmelden bij SBR Banken. Een telefonische servicedesk ondersteunt u hierbij en voert met u een aantal testtransacties uit. Neem telefonisch contact op met SBR Banken via 088 77 88 999 en bekijk het aanmeldproces op hun website.

Lees meer op SBRBanken.nl

SBR Direct

Als u als intermediair slechts een paar keer per jaar financiële rapportages doorstuurt, dan is er SBR Direct. Binnen dit online platform kunt u zelf handmatig gegevens invullen en versturen. Ondernemers kunnen zelf ook gebruikmaken van SBR Direct.

Lees meer over SBR Direct

Kosten

Voor het aanleveren bij de Rabobank via SBR betalen u en uw klant geen aanvullende kosten.

Na 1 april 2017

Levert u na 1 april 2017 de financiële gegevens van uw klant aan via post, e-mail of pdf? Dan brengen wij € 250 in rekening bij uw klant. Dit is het geval als het bedrijf van uw klant een balanstotaal heeft tot € 6 miljoen en een omzet tot € 12 miljoen.

Voor bedrijven die meer dan € 12 miljoen omzet hebben en een hoger balanstotaal dan € 6 miljoen rekenen wij nog geen kosten voor aanlevering per post, e-mail of in pdf formaat. De reden hiervoor is dat u als intermediair nog geen controleverklaring kunt afgeven voor deze bedrijven als u aanlevert via SBR.

Hoe sluit ik me aan op SBR?

Op de website van SBR banken leest u hoe u zich in vijf stappen kunt aansluiten op SBR. De leverancier van uw software kan u hierbij helpen. Het is ook mogelijk om een expert van EHBA in te schakelen voor het omzetten.

Lees meer over aansluiten in vijf stappen

Lees meer over EHBA: Eerste Hulp Bij Aansluiten

Wanneer kan ik het beste overstappen naar SBR

Het gereedmaken van uw systemen voor SBR kost tijd. Daarom zijn veel intermediairs daar nu al mee begonnen. Zo zijn zij voorbereid op het nieuwe boekjaar en de belastingaangiften die in het eerst kwartaal van het jaar spelen. Begin dus tijdig met overstappen.

Hoe is een SBR kredietrapportage opgebouwd?

Een kredietrapportage omvat onder meer:

 • algemene bedrijfsgegevens
 • de balans
 • de verlies- en winstrekening
 • waarderingsgrondslagen
 • overige toelichtingen
 • cijfermatige uitsplitsingen
 • de verklaring van uw intermediair

In dit opzicht vertoont een kredietrapportage grote gelijkenis met een jaarrekening en/of jaarverslag.

Welke gegevens kan ik via SBR bij de Rabobank aanleveren?

U kunt als intermediair de volgende gegevens bij ons aanleveren:

 • Jaarcijfers (dit is mogelijk met definitieve cijfers of concept, enkelvoudig en geconsolideerd)
 • De aangifte inkomstenbelasting

In de toekomst kunt u ook vastgoedgegevens, zoals taxatierapporten, WOZ-opgave en huurcontracten aanleveren.

Wat is het verschil tussen een digitale SBR kredietrapportage en een pdf jaarverslag?

Een SBR kredietrapportage heeft een standaard indeling/opbouw met standaard velden. Verder bevat een SBR kredietrapportage meer gegevens dan een jaarrekening, zoals:

 • een aantal algemene bedrijfsgegevens (KvK)
 • de WOZ-waarden en kadastrale gegevens van bedrijfspand(en)
 • de ouderdom van debiteuren
 • uitsplitsingen van lening- en leaseovereenkomsten
 • diverse agrospecifieke kengetallen (agrarische bedrijven)

Hoe is een SBR kredietrapportage opgebouwd?

Een kredietrapportage bestaat onder andere uit:

 • algemene bedrijfsgegeven
 • waarderingsgrondslagen
 • overige toelichtingen
 • de balans
 • de verklaring van uw intermediair
 • cijfermatige uitsplitsingen
 • de verlies- en winstrekening

Wat de opbouw betreft lijkt een SBR kredietrapportage dus veel op een jaarrekening.

Contact

Rabobank