SBR voor intermediairs

Financiële gegevens aanleveren van uw klanten

 • Snel online financiële gegevens aanleveren
 • Koppeling met uw rapportagesoftware
 • De nieuwe standaard sinds 1 januari 2017 voor KvK-bedrijfsklassen micro en klein, en per 1 april 2018 ook voor bedrijfsklasse midden

U levert als intermediair meestal de financiële gegevens aan van uw klanten, bijvoorbeeld als zij een nieuwe financiering aanvragen of te maken hebben met een revisie. Voor het aanleveren van deze gegevens is een standaard ontwikkeld: SBR (Standard Business Reporting).

Lees meer op SBRBanken.nl

De nieuwe standaard

Aanleveren via de nieuwe SBR is standaard en blijft gratis. Levert u de rapportages van uw klant nog per post of e-mail aan bij de Rabobank, dan brengen wij sinds 1 april 2017 € 250 in rekening bij deze klant Dit is overigens uitsluitend van toepassing als de klant in de KvK-bedrijfsklassen micro of klein valt. Informeer daarom tijdig uw klanten.

De eis geldt niet voor alle bedrijven. Wij rekenen nog geen kosten aan bedrijven die twee jaar op rij meer dan € 12 miljoen omzet en een hoger balanstotaal dan € 6 miljoen per jaar, dan rekenen wij voor die aanlevering (nog) geen kosten. Daarnaast betalen ondernemers uit de onderstaande sectoren (nog) geen kosten voor aanlevering via post, e-mail of pdf:

 • agrarische sector
 • gezondheidszorg
 • non-profit dienstverlening
 • overheid
 • onderwijs
 • recreatie
 • binnen-, zee- en kustvaart
 • banken en verzekeringsmaatschappen

Vragen en antwoorden over SBR

Wat is SBR?

SBR is een standaard manier om financiële gegevens digitaal te versturen. Deze standaard is een initiatief van de overheid waar inmiddels de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel al gebruik van maken. Ook bij de Rabobank, ING en ABN AMRO is SBR vanaf 1 januari 2017 de standaard.

Waarom SBR?

SBR is ontstaan uit de gedachte dat op een veilige en efficiënte manier gegevens uitgewisseld kunnen worden met hun bank en bijvoorbeeld de overheid. Door het geautomatiseerde proces is er minder kans op fouten en bespaart u tijd.

Door SBR te koppelen aan uw rapportagesoftware heeft u een directe en veilige verbinding waarmee u de financiële gegevens van uw klanten kunt versturen naar de Rabobank en andere partijen.

Hoe werkt SBR

SBR Banken

De verbinding tussen u en SBR verloopt via de Machine-to-Machine methode. Zo ontstaat er een digitale connectie tussen uw boekhoudsoftware en het SBR netwerk met de daarop aangesloten partijen zoals de Rabobank.

Voor een juiste aanlevering van de SBR kredietrapportages moet u zich als intermediair eerst aanmelden bij SBR Banken. Een telefonische servicedesk ondersteunt u hierbij en voert met u een aantal testtransacties uit. Neem telefonisch contact op met SBR Banken via 088 77 88 999 en bekijk het aanmeldproces op hun website.

Lees meer op SBRBanken.nl

SBR Direct

Als u als intermediair slechts een paar keer per jaar financiële rapportages doorstuurt, dan is er SBR Direct. Binnen dit online platform kunt u zelf handmatig gegevens invullen en versturen. Ondernemers kunnen zelf ook gebruikmaken van SBR Direct.

Lees meer over SBR Direct

Kosten

Voor het aanleveren bij de Rabobank via SBR betalen u en uw klant geen aanvullende kosten.

Sinds 1 april 2017

Sinds 1 april 2017 brengen wij € 250 in rekening bij uw klant, als u de financiële gegevens van uw klant via post, e-mail of pdf aanlevert. Dit is het geval als het bedrijf van uw klant een balanstotaal heeft tot € 6 miljoen en een omzet tot € 12 miljoen en niet in 1 van de hier boven genoemde sectoren valt.

Voor bedrijven die meer dan € 12 miljoen omzet hebben en een hoger balanstotaal dan € 6 miljoen rekenen wij nog geen kosten voor aanlevering per post, e-mail of in pdf formaat.

Hoe sluit ik me aan op SBR?

Op de website van SBR banken leest u hoe u zich in vijf stappen kunt aansluiten op SBR. De leverancier van uw software kan u hierbij helpen.

Lees meer over aansluiten in vijf stappen

Lees meer over EHBA: Eerste Hulp Bij Aansluiten

Wanneer kan ik het beste overstappen naar SBR

Het gereedmaken van uw systemen voor SBR kost tijd. Daarom zijn veel intermediairs daar nu al mee begonnen. Zo zijn zij voorbereid op het nieuwe boekjaar en de belastingaangiften die in het eerst kwartaal van het jaar spelen. Begin dus tijdig met overstappen.

Hoe is een SBR kredietrapportage opgebouwd?

Een kredietrapportage omvat onder meer:

 • algemene bedrijfsgegevens
 • de balans
 • de verlies- en winstrekening
 • waarderingsgrondslagen
 • overige toelichtingen
 • cijfermatige uitsplitsingen
 • de verklaring van uw intermediair

In dit opzicht vertoont een kredietrapportage grote gelijkenis met een jaarrekening en/of jaarverslag.

Welke gegevens kan ik via SBR bij de Rabobank aanleveren?

U kunt als intermediair de volgende gegevens bij ons aanleveren:

 • Jaarcijfers (dit is mogelijk met definitieve cijfers of concept, enkelvoudig, geconsolideerd en gecombineerd)
 • De aangifte inkomstenbelasting
 • Prognoses (Balans/Winst- en verlies of Liquiditeitsprognose)
 • Sectorale kengetallen (uitsluitend voor de agrarische sector/agrotaxonomie)

In de toekomst kunt u ook vastgoedgegevens, zoals taxatierapporten, WOZ-opgave en huurcontracten aanleveren.

Wat is het verschil tussen een digitale SBR kredietrapportage en een pdf jaarverslag?

Een SBR kredietrapportage heeft een standaard indeling/opbouw met standaard velden. Verder bevat een SBR kredietrapportage meer gegevens dan een jaarrekening, zoals:

 • een aantal algemene bedrijfsgegevens (KvK)
 • de WOZ-waarden en kadastrale gegevens van bedrijfspand(en)
 • de ouderdom van debiteuren
 • uitsplitsingen van lening- en leaseovereenkomsten
 • diverse agrospecifieke kengetallen (agrarische bedrijven)

Contact

Rabobank