Lenen met TLTRO-korting

  • lenen met rentekorting
  • looptijd 1 tot 5 jaar
  • stimuleringsregeling van Europese Centrale Bank

Lenen met TLTRO-voordeel betekent dat u rentekorting krijgt op een nieuwe financiering bij de Rabobank. Hoe hoog de rentekorting precies is, hangt af van uw looptijd.

Kenmerken

Gunstige invloed op de rente

De lening met TLTRO-korting is een initiatief van de Europese Unie. De Europese Centrale Bank (ECB) stelt geld beschikbaar om de economie te stimuleren. Hier profiteert u van in de vorm van deze rentekorting.
Voor de TLTRO-korting zijn onder meer de volgende criteria opgesteld:

  • minimale bedrag per lening is €250.000
  • maximale bedrag per lening is €25 miljoen
  • uw bedrijf is niet actief in een sector waar de Rabobank vanuit ethische overwegingen niet in investeert.

Komt u in aanmerking voor de kortingsregeling, dan verwerken wij dit direct in uw financieringsofferte. Het afsluiten van een lening met TLTRO-korting kost niets extra’s. Vraag uw Rabobankadviseur naar verdere informatie over de TLTRO-korting. Uw adviseur kan helpen bepalen wat er mogelijk is in uw specifieke situatie.

Kosten

Een financiering is maatwerk. Uw Rabobankadviseur kan u meer vertellen over de kosten. Komt u in aanmerking voor de kortingsregeling, dan verwerken wij dit in uw financieringsofferte. Aan het gebruikmaken van deze regeling zijn geen extra kosten verbonden.

Voorwaarden

De ECB stelt een gelimiteerd bedrag beschikbaar aan banken die meedoen aan het TLTRO-programma. Wanneer dit bedrag op is kan de Rabobank geen leningen met TLTRO-korting meer verstrekken. Het moment van aanvragen is mede bepalend of de korting kan worden toegekend.

De Rabobank stelt nadere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling. De kortingsregeling lenen met TLTRO-voordeel kan alleen worden toegepast wanneer u ook in aanmerking komt voor een reguliere lening. Neem voor meer informatie contact op met uw Rabobank.

Aanvullende informatie voor fruittelers

Veel fruitteeltondernemers hebben een financiering nodig om hun bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een financiering met TLTRO-korting. Dit is een stimuleringsregeling van de Europese Centrale Bank voor leningen met een looptijd van 1 tot 5 jaar. De regeling is bestemd voor leningen van minimaal € 250.000.

Lees meer over de financiering van investeringen in de fruitteeltsector

Contact

Rabobank