Voorschot op compensatie

Veelgestelde vragen

Omdat de herbeoordeling van de rentederivaten langer duurt dan gewenst, biedt de Rabobank klanten een coulancevoorschot aan op het aanbod voor compensatie volgens het uniform herstelkader rentederivaten. Zo willen wij mogelijke last van de vertraging zo veel mogelijk beperken. Wanneer onze klanten zich in een kwetsbare situatie bevinden en voor maart 2018 nog geen compensatie-aanbod hebben ontvangen, bieden wij hen ook een aanvullend voorschot aan.

Ook kent de Rabobank sinds januari 2017 de zogenaamde Spoedprocedure. Deze procedure is met name bedoeld om kwetsbare klanten wanneer nodig versneld een voorschot aan te kunnen bieden.

Wat is de planning?

Voor het einde van het jaar willen we alle klanten die binnen het bereik van het herstelkader vallen een aanbod voor compensatie doen. Onze kwetsbare klanten, die in aanmerking komen voor het herstelkader, ontvangen uiterlijk eind maart 2018 een aanbod voor compensatie of een aanvullend voorschot. Dit aanvullende voorschot is gebaseerd op een inschatting van stap 1, 2 en 4 van het herstelkader.

Waarop is de hoogte van het coulancevoorschot gebaseerd?

De hoogte van het coulancevoorschot is gebaseerd op de voor u berekende coulancevergoeding volgens het herstelkader, met aftrek van eventueel eerder uitgekeerde vergoedingen. De coulancevergoeding bedraagt maximaal 100.000,- euro.

Wanneer ontvang ik het coulancevoorschot?

U ontvangt het coulancevoorschot uiterlijk drie weken na ontvangst van onze voorschotbrief.

Moet ik het verschil tussen het uiteindelijke aanbod en het voorschot terugbetalen?

Wanneer uw rentederivaten zijn herbeoordeeld en we u een definitief aanbod voor compensatie doen, is het voorschot hierop in mindering gebracht. Wanneer ons uiteindelijke aanbod voor compensatie lager is dan het uitbetaalde voorschot, hoeft u het verschil niet terug te betalen.

Moet ik het voorschot terugbetalen als ik het aanbod niet accepteer?

Als u het definitieve aanbod voor compensatie niet aanvaardt, moet u het voorschot terugbetalen.

Krijg ik wettelijke rente over het voorschot?

Wij willen u er op wijzen dat u over het ontvangen voorschot geen wettelijke rente ontvangt. Over het compensatiebedrag van ons aanbod (waar het eventuele voorschot van wordt afgetrokken) ontvangt u wettelijke rente over de periode van 31 december 2016 tot en met de betaaldatum. Ook willen wij u er op wijzen dat u er verstandig aan kunt doen om een fiscale afweging te maken bij het al dan niet accepteren van het voorschot.

Wat moet ik doen als ik het coulancevoorschot niet wil ontvangen?

Als u het coulancevoorschot (stap 3 van het herstelkader) niet wilt ontvangen, kunt u dat binnen twee weken na ontvangst van de voorschotbrief laten weten via het Contact Centrum Rentederivaten. Dit kan per e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een (aanvullend) voorschot?

Alle klanten die in aanmerking komen voor het uniform herstelkader ontvangen een voorschot, met uitzondering van klanten waarbij sprake is van een lopende juridische procedure, failliete klanten, Bijzonder Beheer-klanten waarbij de financiering opeisbaar is en de maximale coulancevergoeding kleiner is dan de restschuld, klanten die al een voorschot hebben ontvangen vanuit de spoedprocedure, klanten met rentederivaten in vreemde valuta, klanten die wellicht tot een groep behoren en klanten die op korte termijn een brief ontvangen met het definitief aanbod voor compensatie.

Kom ik als ex-klant in aanmerking voor een coulancevoorschot?

Bent u een ex-klant van ons en behoort u tot de doelgroep van het herstelkader, dan kunt u zich bij de Rabobank melden voor een coulancevoorschot.

Wat houdt de spoedprocedure voor kwetsbare klanten in?

Sinds januari 2017 heeft de Rabobank een Spoedprocedure ingericht voor de volgens het herstelkader ‘kwetsbare klanten’. Wanneer u liquiditeitsproblemen heeft met kans op een faillissement, dan kunt u in overleg met uw accountmanager de Spoedprocedure aanvragen.

Ben ik verplicht om het coulancevoorschot te accepteren?

Nee, u bent niet verplicht om ons voorschot te accepteren. Als u het coulancevoorschot niet accepteert, kunt dit binnen twee weken na ontvangst van onze brief over het voorschot laten weten via het Contact Centrum Rentederivaten. Dit centrum kunt u bereiken via uw Rabobank of met een e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Waarvoor kan ik het voorschot gebruiken?

Zijn er op het moment van uitbetalen betalingsachterstanden op de leningen en/of overstanden in rekening-courant, dan wordt het voorschot eerst gebruikt om deze ongedaan te maken. Het voorschot dat wij u (daarna) aanbieden, kunt u vrij besteden. Als u ons definitieve aanbod (en daarmee het UHK) echter niet accepteert, moet u het uitbetaalde voorschot aan ons terugbetalen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een voorschot?

Het voordeel is dat u snel beschikt over liquiditeit en de zekerheid heeft over het minimale bedrag dat u krijgt uit het UHK. Een nadeel is dat u over het voorschotbedrag geen wettelijke rente van ons krijgt. Deze rente krijgt u wel over het bedrag in het definitieve aanbod.

Is het verstandig als ik het voorschot apart houd op een spaarrekening?

U bepaalt zelf wat u met uw voorschot doet. Als u denkt dat u het definitieve aanbod (en daarmee het UHK) niet gaat accepteren, kunt u het voorschot tijdelijk op een spaarrekening zetten.

Kan ik het ontvangen voorschot terugstorten aan de bank?

Ja, dat is mogelijk.

Kan ik met het voorschot een overstand op mijn rekening-courant verminderen?

Dat gebeurt automatisch. Zijn er op het moment van uitbetalen betalingsachterstanden op de leningen en/of overstanden in rekening-courant, dan wordt het voorschot eerst gebruikt om deze ongedaan te maken.

Moet ik (extra) rente betalen over het voorschot als ik het definitieve aanbod niet accepteer en het voorschot moet terugbetalen?

Als u het voorschot terugbetaalt zodra wij erom vragen, rekenen wij geen rente. Als u dit weigert en er een juridische procedure nodig is, dan rekenen wij de wettelijke rente over het voorschotbedrag.

Als het definitieve aanbod lager is dan het voorschot, moet ik het verschil dan terugbetalen?

Nee, u hoeft dat verschil niet terug te betalen als u ons definitieve aanbod accepteert.

Wat als ik het voorschot niet direct kan terugbetalen

We kijken dan in overleg met u naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Wanneer kan ik het aanvullend voorschot verwachten?

Uiterlijk maart 2018.

Wat als ik het (aanvullend) voorschot weiger?

Dan ontvangt u geen voorschot. U ontvangt later wel een definitief aanbod volgens het UHK.

Krijg ik inzage in de berekening van het (aanvullend) voorschot?

Nee, we kunnen hier geen inzage in geven.

Contact

Rabobank