Zo werkt het herbeoordelen

Bekijk hier de drie animaties

Toelichting aanbiedingsbrief voor compensatie rentederivaten

In deze animatie lichten we de aanbiedingsbrief voor compensatie volgens het uniform herstelkader rentederivaten op hoofdlijnen toe. Dit doen we omdat het een uitgebreide brief is met meerdere bijlagen.

Het beoordelingsproces volgens het uniform herstelkader rentederivaten

In deze animatie leggen we uit in welke stappen Rabobank onderzoekt of u in aanmerking komt voor een herbeoordeling van uw rentederivaat en zo ja, hoe wij deze gaan herbeoordelen.

De toepassing van het uniform herstelkader rentederivaten

In deze animatie ziet u hoe de inhoudelijke stappen van de herbeoordeling werken.

Contact

Rabobank