Zo werkt het herbeoordelen

Wil je weten hoe de herbeoordeling in zijn werk gaat? Bekijk dan de video’s over de aanbiedingsbrief, het herbeoordelingsproces en de toepassing van het herstelkader.

Toelichting aanbiedingsbrief voor compensatie rentederivaten

In deze animatie lichten we de aanbiedingsbrief voor compensatie volgens het uniform herstelkader rentederivaten op hoofdlijnen toe. Dit doen we omdat het een uitgebreide brief is met meerdere bijlagen.

Het beoordelingsproces volgens het uniform herstelkader rentederivaten

In deze animatie leggen we uit in welke stappen Rabobank onderzoekt of je in aanmerking komt voor een herbeoordeling van jouw rentederivaat en zo ja, hoe wij deze gaan herbeoordelen.

De toepassing van het uniform herstelkader rentederivaten

In deze animatie zie je de inhoudelijke stappen van het herstelkader.