Kies en ontwikkel het beste idee

Goede ideeën komen vaak tot stand tijdens een brainstorm. Meestal bestaat het eerste deel van een brainstorm uit het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën. Daarna begint het filteren, want uit die stapel ideeën zijn er vaak maar een paar echt levensvatbaar. Met de juiste technieken krijgt u snel duidelijk welke ideeën overeind blijven en uiteindelijk vorm kunnen krijgen in een concreet plan.

De stappen naar het beste idee

1. Formuleren en selecteren van criteria
Om een idee goed te kunnen beoordelen moet u ze naast een aantal criteria kunnen leggen. Denk aan criteria zoals kosten, tijdslijnen, locatie, doelgroep, acceptatie/weerstand en hulpbronnen. Schakel hierbij mensen in die uw branche kennen. Vervolgens geeft u per criterium aan hoe belangrijk deze is, bijvoorbeeld door deze te beoordelen met 'zeer belangrijk', 'belangrijk', 'minder belangrijk'.

2. Selecteren van ideeën 

Het ligt aan het aantal ideeën hoe u selecteert. Of de ideeën vrij concreet zijn of nog ruw, is ook bepalend voor het selecteren. Heeft u bijvoorbeeld veel ideeën die nog ruw zijn, dan kan stickeren helpen: geef iedere deelnemer een aantal stickers die zij bij de gewenste ideeën kunnen plakken. Risico van deze aanpak is dat creatieve en wilde ideeën snel in de prullenbak kunnen belanden. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is een methode bedacht genaamd de COCD-box. Hiermee kunt u de verschillende ideeën categoriseren:

 • Blauw idee: gemakkelijk uit te voeren, weinig risico’s, hoge aanvaardbaarheid.
 • Rood idee: doorbraakidee, uitvoerbaar, innovatief, opwindend.
 • Geel idee: idee voor de toekomst, droom, uitdaging, heel ongewoon.

Geef iedereen een aantal stickers in iedere kleur en laat hen die plakken bij het gewenste idee. Gebruik vervolgens onderstaande matrix om de ideeën per kleur in te delen. Zo blijft er ook focus op de minder haalbare ideeën waar vaak toch veel potentie in zit.

Ondoenbare, niet-realiseerbare ideeën

Gele ideeën 

 • Toekomstideeën
 • Dromen/uitdagingen
 • Stimulans
 • Rode ideeën voor morgen
Doenbare, realiseerbare ideeën

Blauwe ideeën 

 • Gemakkelijk uit te voeren
 • Weinig risico
 • Hoge aanvaardbaarheid
 • Voorbeelden aanwezig

Rode ideeën 

 • Innovatieve ideeën 
 • Doorbraak 
 • Opwindend 
 • Implementeerbaar
Bekende ideeën Nieuwe ideeën

3. Evalueren van ideeën
Na het werken met de COCD-box blijven er een aantal ideeën over. Toets deze aan de eerder opgestelde selectiecriteria. Bepaal in welke mate de ideeën voldoen aan uw criteria door bijvoorbeeld een rapportcijfer te gebruiken.

4. Versterken en uitbouwen van ideeën
Uiteindelijk blijven er nog enkele ideeën over die u nog iets concreter kunt maken door onderstaande vragen in te vullen. Dit helpt bijvoorbeeld als u het idee wilt presenteren aan anderen. U heeft zo de belangrijke informatie op een rij:

 • Positief: beschrijf waarom het een goed idee is. Wat is er positief aan en op welke manier is het origineel en innovatief?
 • Potentie: beschrijf wat er met dit idee bereikt kan worden. Welke spin-off kan het hebben? Wat kan er in de toekomst tot stand komen?
 • Zorg: beschrijf wat de nadelen zijn aan het idee. Welke aspecten van het idee baren zorgen? Wat kan er fout gaan?
 • Ombuigen: bedenk op welke manier elk genoemd nadeel omgebogen kan worden. Wat zijn de voordelen van dat nadeel? Hoe kunnen de nadelen en de risico’s zo klein mogelijk worden?

Het moge duidelijk zijn dat er na deze vier stappen slechts enkele ideeën overblijven. De kans is groot dat deze ideeën levensvatbaar zijn. En u heeft de haken en ogen van uw ideeën scherp omdat u zich al belangrijke vragen heeft gesteld. 

Contact

Rabobank