Hoe ontdek ik kansen?

Een slimme innovatie of een nieuw product. Het start altijd met een idee. Maar hoe herkent u zo’n kans en hoe ontwikkelt u deze tot een concreet idee? Het begint met hard werken, waarbij opgeven geen optie is. Wij geven u graag handvatten bij het verzamelen van ideeën en het zien van kansen.

Kansen voor innovatie

De Amerikaanse managementgoeroe Peter Drucker ontdekte dat er zeven soorten kansen bestaan voor innovatie. Deze kansen kunt u gebruiken om ideeën te verzamelen en te ontwikkelen. 

1. Verrassingen
Veel slimme uitvindingen zijn per toeval ontdekt. Onverwacht iets bruikbaars vinden terwijl u op zoek bent naar iets heel anders: dat heeft niet alleen met toeval te maken, maar ook met het vermogen om uit toevalligheden conclusies te trekken. Staar uzelf dus niet blind op mislukkingen, maar bedenk wat u kunt leren of gebruiken van projecten die niet zo uitpakten als u had bedacht. Kennis, ervaring en een open blik helpen u om ontdekkingen te doen aan de hand van toeval. 

2. Tekortkomingen
De bekendste manier om te innoveren, is een probleem oplossen. De kans dat een vernieuwing succesvol is, is groter naarmate de toegevoegde waarde voor de gebruiker duidelijker is. Een kleine verbetering aan de vormgeving van een telefoon zal niet zorgen dat klanten massaal een nieuw toestel kopen. Maar bent u de uitvinder van een onbreekbaar telefoonscherm, dan lost u een probleem op waar veel mensen last van hebben. 

3. Procesbehoeften
Er hoeft niet altijd een echt probleem te zijn: innovaties kunnen ook helpen om tot een gewenste situatie te komen. De aanleiding om te innoveren is dan een procesbehoefte: de behoefte van gebruikers om bestaande zaken beter te laten werken. Denk aan een systeem dat helpt bij het parkeren van uw auto of een camera die zichzelf beter scherp stelt. 

4. Veranderingen van de afzetmarkt
Een verandering in het aantal afnemers is een belangrijke aanleiding om te vernieuwen. Stel dat uw producten een hype worden onder jongeren. Dan moet u ineens meer produceren en misschien zelfs machines aanpassen. Het is ook belangrijk om de wensen van je afnemers in de gaten te houden. Om blijvend populair bij jongeren te blijven, moet u inspelen op trends of mode. 

5. Demografische ontwikkelingen
Ook demografische ontwikkelingen bieden kansen. De komst van een universiteit in een stad biedt mogelijkheden voor nieuwe studentenhuisvesting of uitgaansgelegenheden. Een geboortegolf kan aanleiding zijn voor een voedingsproducent om nieuwe, gezonde kindervoeding te ontwikkelen. De vergrijzing kunt u als ondernemer aangrijpen als mogelijkheid om uw producten aan te passen, zodat deze extra toegevoegde waarde hebben voor die doelgroep. Dat deed bijvoorbeeld de ondernemer achter de Rollz: een innovatieve rollator die snel om te toveren is tot rolstoel. 

6. Nieuwe invalshoeken
Niet alleen leeftijd en samenstelling van de bevolking veranderen, maar ook de manier waarop mensen tegen dingen aan kijken. Voedingsproducenten kunnen bijvoorbeeld slim inspelen op het feit dat mensen gezonde voeding en duurzaamheid steeds belangrijker vinden. Een ander voorbeeld is online dating. Dat vonden mensen een paar jaar geleden nog eng. Nu is mensen ontmoeten op internet veel meer geaccepteerd en springen datingsites als paddenstoelen uit de grond. 

7. Nieuwe kennis
Ook wetenschap en techniek bieden kansen voor innovatie. Zo hebben innovaties in de ICT geleid tot nieuwe manieren om kantoorwerk te organiseren. Denk aan werken op afstand en flexibele werkplekken. Of neem de stof waar Tefal-pannen van zijn gemaakt als voorbeeld. Die stof werd eigenlijk ontwikkeld als beschermlaag voor ruimtesatellieten. Ook hier geldt dus dat een open blik, inzicht in de markt en achtergrondkennis belangrijk zijn om kansen te ontdekken.

Aan de slag met uw idee

Ideeën kunnen zich pas ontwikkelen als u er actief mee aan de slag gaat. Deze stappen kunnen u helpen om ideeën concreter te maken en aanknopingspunten te vinden. 

1. Maak een ideeënmuur
Komt u iets tegen dat samenhangt met uw idee? Verzamel het op een ideeënmuur. U maakt uw idee zo meer zichtbaar en door er bewust aandacht aan te geven is de kans een aanknopingspunt te ontdekken groter 

2. Ga actief op zoek
Het gesprek aangaan is één van de belangrijkste onderdelen van deze fase. Ga in gesprek met klanten en medewerkers. Vraag om meningen en hou uw idee niet teveel angstvallig geheim. Pas als u uw ideeën voorlegt aan potentiële klanten, weet u of het kans van slagen heeft. Hou verder ook branche informatie goed in de gaten. Zoek bijvoorbeeld een trendwatcher op uw gebied. Twitter is bijvoorbeeld een goede plek om de juiste mensen te vinden. Tot slot kunt u nog online te raden gaan. Kijk dan vooral ook hoe concurrenten het aanpakken. 

3. Organiseer een brainstormsessie
Tijdens een brainstormsessie komen alle ideeën op tafel. Zeker als de groep gevarieerd is. Nodig klanten, familie, vrienden en personeel uit. Iedereen die mee wil denken kan aansluiten. In deze fase is het van belang om geen oordeel te hebben en veel ideeën te verzamelen, bijvoorbeeld 40. Een techniek die kan helpen bij de brainstorm is die van ‘de denkhoeden’ van Edward de Bono. Deze psycholoog ontwikkelde een visie waarin hij ervan uitgaat dat mensen zes verschillende denkwijzen hebben: objectief, subjectief, positief, negatief, creatief en analytisch. De Bono maakte deze denkwijzen visueel en tastbaar in de vorm van ‘De Zes Denkende Hoofddeksels’. Door vanuit deze zes invalshoeken naar uw ideeën te kijken, kunt u uw perspectief verbreden en tot nieuwe inzichten komen.

Contact

Rabobank