Financiering van management buy out

Financiering van bedrijfsovername

Vroeg of laat breekt in ieder familiebedrijf het moment aan dat de oude generatie plaatsmaakt voor de nieuwe generatie. We spreken dan van een management buy out: het zittende management wordt uitgekocht, zodat het nieuwe management plaats kan nemen. Zo'n bedrijfsovername financieren kan lastig zijn. Het oude management heeft geld nodig voor een pensioen –alle opgebouwde waarde zit immers in het bedrijf- maar de nieuwe generatie kan nog geen volledige financiering bij de bank krijgen omdat er nog onvoldoende zekerheden zijn. Het MBO & Groei Fonds kan in deze gevallen helpen.

Risicokapitaal

Het MBO & Groei Fonds verstrekt risicokapitaal (eigen vermogen) bij een management buy out (MBO). Dat doet het fonds door aandelen van het bedrijf te kopen. Dat is altijd een minderheidsaandeel, het zwaartepunt blijft dus bij de ondernemers liggen. Maar met het geld dat die aandelenverkoop oplevert, kan het oude management uitgekocht worden. Vervolgens participeert het MBO & Groeifonds actief in het bedrijf met kennis, kunde en netwerk. Het fonds adviseert het nieuwe management bij bedrijfsvoering en is dus niet alleen op papier aandeelhouder.

Groei

Het MBO & Groei Fonds stapt in met de verwachting dat de waarde van het bedrijf, en daarmee van de aandelen, onder het nieuwe management toeneemt. Als de partijen daar klaar voor zijn, koopt het bedrijf de aandelen weer terug. Het MBO & Groei Fonds hoopt hier dan een marge te maken. Deze marge is in feite de vergoeding die het MBO & Groei Fonds ontvangt voor het geïnvesteerde kapitaal. Het doel is dat de ondernemer alle aandelen zelf weer terugkoopt na bijvoorbeeld vijf jaar, maar het MBO & Groei Fonds maakt hierover vooraf duidelijke afspraken.

Voor wie

Het MBO & Groei Fonds kan risicokapitaal verstrekken aan klanten van de Rabobank. Het risicokapitaal kan ook onderdeel zijn van een gestapelde financiering waarbij ook andere financieringsvormen ingezet worden. Het fonds maakt zelf een afweging welke bedrijven in aanmerking komen. De aanwezigheid van bewezen groeipotentie is daarbij een belangrijke eis.

  • MBO & Groei Fonds investeert vooral in MKB-familiebedrijven met groeipotentie
  • Aanvragen kunnen vanaf €250.000 tot € 2, 5 miljoen
  • Dit fonds is niet geschikt voor startende ondernemers, commercieel vastgoed, retail en horeca

Online seminar: Investeerders, past het bij uw plan?

In dit seminar praat Paul van Logtestijn van het MBO & Groei Fonds u bij over de rol van investeringsmaatschappijen.

Kijk op Onlineseminar.nl

Samen met uw Rabobank

Wilt u meer weten over het MBO & Groei Fonds en wat het voor uw situatie zou kunnen betekenen?

Neem contact op met uw Rabobank

Rabo Participaties (RaPar)

Ook Rabo Participaties (RaPar) verstrekt risicokapitaal aan bedrijven in het MKB. De basis is hetzelfde: RaPar neemt een minderheidsaandeel in het bedrijf en het geld dat die aandelen opleveren kan het bedrijf investeren in groei of overname. De bedragen liggen bij RaPar wel iets hoger: aanvragen kunnen ingediend worden vanaf € 2,5 mln tot € 200 mln.

Lees meer over RaPar

Contact

Rabobank