Hoe stel ik een realistische prognose op

Met een prognose schetst u een beeld van de financiële toekomst van uw bedrijf. Wij kunnen daarmee inschatten welke gevolgen een investering heeft voor uw onderneming. Het opstellen van een prognose is in de praktijk voor veel ondernemers een uitdaging. Daarom nemen we graag een aantal vuistregels met u door. Uw accountant of intermediair kan u ook meer vertellen over het opstellen van een prognose.

Start met uw uitgaven

Wat zijn bijvoorbeeld uw inkoopkosten en welke bedragen bent u kwijt in de productie? En wat is de huurprijs van uw pand? Zet eerst uw uitgaven op een rij, bereken daarna pas uw inkomsten.

Hoe schat ik de kosten?

Bij een kostenschatting kunt u beter ruim rekenen. Vaak vallen de kosten namelijk hoger uit dan is verwacht in een prognose. Bij het schatten van de kosten kunt u ook kijken naar vergelijkbare bedrijven in uw branche. Hieronder een aantal kostenposten waar u rekening mee kunt houden:

  • Reclame en marketing: vaak wordt het marketingbudget berekend als een percentage van de te verwachten omzet. U kiest natuurlijk zelf het percentage, maar vaak worden de kosten onderschat. Gaat u bijvoorbeeld uit van 5%, hou dan voor de zekerheid rekening met 10% in uw prognose. Een verdubbeling dus.
  • Juridische kosten, licenties en verzekeringen: ook hier kunt u beter ruim rekenen. Juridische kosten zijn lastig in te schatten. Denk aan advieskosten, kosten om contracten te laten opstellen of het aanvragen van een patent. Door offertes en tarieven op te vragen, weet u welke kosten u ongeveer kunt verwachten. Hanteer deze kosten keer drie in uw prognose.
  • Verkoop en service: noteer de tijd die u in directe verkoop en uw klantenservice steekt, ook als u dit als ondernemer helemaal zelf regelt. Gaat u in de toekomst bijvoorbeeld uitbreiden of hier personeel voor aannemen, dan weet u hoeveel tijd en geld dit kost. Hou in uw prognose ook rekening met inwerktrajecten en tijd om op te starten.
  • Afschrijvingen: de afschrijving van uw bedrijfsmiddelen valt onder uw kosten. Trek de bedragen daarom van uw brutowinst af. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel bestaan er verschillende afschrijvingspercentages. Vraag eventueel uw accountant hiernaar.

Hou rekening met verschillende scenario's

Niemand kan met zekerheid voorspellen hoe uw investeringsplan gaat uitpakken. Ga daarom uit van verschillende scenario’s. Zo heeft u inzicht in de financiële gevolgen als het goed gaat en als het minder goed gaat. Ga bijvoorbeeld uit van een ambitieus scenario en een worst case scenario. Het ambitieuze scenario houdt u scherp en gemotiveerd, terwijl u met het worst case scenario een beeld heeft van wat u minimaal nodig heeft om 'break even' te spelen. Hou ook rekening met de gevolgen van uw prijsstelling. De basis is de prijs keer hoeveelheid.


 Worst case scenarioAmbitieus scenario
Verkochte producten/dienstenGenoeg voor break evenUw verwachting
VerkoopkanalenTweeVijf, inclusief een marketingmanager
VerkoopmedewerkersGeenTwee medewerkers op commissiebasis
Introductie nieuwe productenEén per jaarMeerdere per jaar

Hou rekening met verschillende scenario’s

De betrouwbaarheid van uw cijfers

Soms sluipen er ongemerkt onregelmatigheden in een prognose. Het kan daarom helpen om enkele kerncijfers nog eens tegen het licht te houden.

  • Brutomarge: het percentage brutowinst van uw omzet stijgt meestal niet direct met tientallen procenten. Is dit wel het geval in uw prognose, ga dan na hoe dit komt. Kijk daarbij naar de verhouding tussen uw huidige totale inkomsten en uitgaven. Heeft u nu al hoge kosten voor bijvoorbeeld uw klantenservice, zorg dan dat deze kosten ook evenredig zijn meegenomen in uw prognose.
  • Bedrijfswinstmarge: wat is het percentage brutowinst? U komt erachter door alle operationele kosten van uw omzet af te trekken. De operationele kosten zijn alle kosten inclusief overhead, maar exclusief financieringskosten. Stijgt uw omzet, dan daalt als het goed is het percentage aan overheadkosten. Uw bedrijfswinstmarge verbetert dus. Wees hierbij realistisch over uw break-even punt.
  • Personeelsbezetting per klant: hoeveel klanten heeft iedere medewerker in uw bedrijf onder zijn hoede? Deel het aantal medewerkers van uw bedrijf door het aantal klanten. Beoordeel wat het maximum hier is. Houdt u in uw prognose rekening met een toenemend aantal klanten, dan heeft u mogelijk ook meer personeel nodig om uw klanten te managen. Hou hier ook rekening mee als u een eenmanszaak heeft zonder personeel. Mogelijk heeft u in de toekomst extra handen nodig voor uw klanten en dat heeft gevolgen voor uw personeelskosten.

Contact

Rabobank