Revisie: de check voor uw financiering

Op het moment dat u gaat investeren spelen er kansen en risico’s. Dat geldt voor u als ondernemer en ook voor ons als bank tijdens de looptijd van een financiering. Daarom krijgen ondernemers vroeg of laat te maken met een moment waarop wij als bank meekijken met de resultaten van de onderneming. Deze check heet een revisie. De uitgangspunten voor deze revisie spreken we bij de verstrekking van de financiering met elkaar af.

Waarom een check op mijn financiering?

Het doel van een revisie is om te kijken of een financiering nog past bij uw bedrijfsvoering. We kunnen dit voor een groot deel zien aan uw jaarcijfers. Maar we kijken ook naar ontwikkelingen binnen uw bedrijf en uw branche. Het kan zo zijn dat we daar aanvullende gegevens voor nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld tussentijdse cijfers, prognoses of uw IB-aangifte. Alles bij elkaar maken we periodiek een inschatting van de situatie. Dit vormt dan een basis voor een gesprek tussen u een Rabobankadviseur. Het gevolg kan zijn dat we samen uw financiering aanpassen, zodat deze weer aansluit bij uw bedrijf.

De jaarcijfers voor een revisie moeten opgesteld zijn door een accountant/administratiekantoor en bestaan uit de volgende onderdelen:

  • balans
  • winst- en verliesrekening
  • kasstroomanalyse
  • toelichting op de jaarcijfers

Er is nog een reden dat revisies bestaan. Toezichthouders willen erop kunnen vertrouwen dat banken de risico’s van de leningen aan hun klanten kennen. Daarom zijn er met alle banken afspraken gemaakt over deze check.

Wanneer krijg ik te maken met een revisie?

Het ligt aan de hoogte en het soort lening of u met een revisie te maken krijgt. Meestal vindt een revisie op jaarlijkse basis plaats. Maar het is ook mogelijk dat u als ondernemer benaderd wordt voor een revisie als daar een andere aanleiding voor is. Zo'n aanleiding kan een bijzondere ontwikkeling in uw branche of onderneming zijn.

Ook zonder een revisie in het verschiet is het belangrijk om na te denken of uw financiering nog aansluit bij uw situatie. Zo kunt u kansen grijpen en risico’s vroegtijdig beteugelen. Wij helpen u daar natuurlijk graag bij. Neem hiervoor contact op met uw Rabobankadviseur.

Contact

Rabobank