Extra aflossen van een financiering

Uitleg over het online extra aflossen van uw financieringen

De rente op een financiering is meestal hoger dan op een spaarrekening. Heeft u geld over, dan kan het dus rendabel zijn om extra af te lossen. Het saldo van uw financiering daalt en daardoor betaalt u minder rente.

1. Berekenen

Log in en bereken welke gevolgen het heeft als u extra aflost. U ziet direct een indicatie van uw nieuwe maandbedrag. Met uw aflossing wordt de looptijd van de lening verkort.

2. Controleren

Controleer het overzicht van de gewenste aanpassingen in uw lening(en). Klopt alles? Dan kunt u gaan aflossen.

3. Aflossen

Aflossen doet u via iDEAL. U hoeft daarvoor geen Rabobankrekening te gebruiken, maar u dient wel bevoegd te zijn voor iDEAL-betalingen. Per bank gelden verschillende limieten per iDEAL-transactie. Wilt u aflossen met een Rabobankrekening, dan kan dit tot €50.000 per lening. De betaling wordt direct van uw rekening afgeschreven.

4. Bevestigen

De verwerking van uw aflossing duurt maximaal drie werkdagen. Na de verwerking is het saldo van uw lening aangepast in uw online overzicht.

Wat is mijn vergoedingsvrije ruimte?

U mag per kalenderjaar een gedeelte van het oorspronkelijke geleende bedrag aflossen zonder dat u daar vergoedingsrente voor betaalt. Dit is uw vergoedingsvrije ruimte. Hoeveel u vergoedingsvrij mag aflossen, staat in de algemene voorwaarden van uw financiering. Het geld dat u voor de aflossing gebruikt, mag niet geleend zijn.

Waarom rekent de Rabobank vergoedingsrente?

Een groot gedeelte van uw financiering lenen wij voor u op de geld- en kapitaalmarkt. Over dit geleende bedrag betalen wij ook rente. Wij kunnen echter als bank niet extra aflossen. Wel kunnen wij het geld dat u extra aflost weer uitlenen. Ontvangen wij over dat bedrag een lagere rente dan de rente die u betaalt voor uw lening, dan brengen wij kosten in rekening (vergoedingsrente). Of deze te ontvangen rente lager is, hangt af van de actuele rentestanden.

Wanneer kan ik geheel vergoedingsvrij aflossen?

In de volgende gevallen kunt u online een lening geheel vergoedingsvrij aflossen:

  • als u een Variabel Plus rente heeft afgesproken

In de volgende gevallen kunt u een lening via uw Rabobank volledig boetevrij aflossen:

  • aan het einde van de rentevaste periode
  • bij sommige vormen van bedrijfsbeëindiging

Verkoopt u onroerend of roerend goed waarvoor u geld heeft geleend, dan is geheel vergoedingsvrij aflossen meestal niet mogelijk. U kunt wel vergoedingsvrij aflossen tot het afgesproken percentage dat in de leningsvoorwaarden is vermeld.

Is het voor mij slim om de vergoedingsrente te betalen?

De vergoeding die u betaalt is gelijk aan de kosten die wij maken als u extra aflost. Deze kosten zouden wij niet maken als u volgens afspraak de lening aflost. Extra aflossen met boete kan in principe geen direct financieel voordeel opleveren. Verkoopt u een pand dan is dat een reden om de lening - af te lossen. Een boete is dan meestal niet te voorkomen.

Per wanneer wordt mijn saldo bijgewerkt?

De verwerking van uw extra aflossing duurt maximaal drie werkdagen. Na de verwerking is het saldo van uw lening aangepast in het online overzicht. Er ontstaat echter geen renteverlies. De vermindering van de rente geldt vanaf de zogenoemde rentedatum. Dit is meestal de eerstvolgende werkdag na het betalen van de aflossing.

Waarom wijzigt mijn periodieke aflossing niet?

Door extra af te lossen, vervroegt u de einddatum van uw lening. U bent dus eerder klaar met afbetalen. De aflossing per termijn blijft daardoor gelijk. U betaalt echter wel minder rente. Het bedrag dat u per termijn verschuldigd bent, is daardoor lager.

Contact

Rabobank