Extra aflossen van een financiering

Heb je financiële ruimte en wil je extra aflossen op je zakelijke financiering? Bereken online welke gevolgen extra aflossen heeft voor je maandbedrag.

De rente op een financiering is meestal hoger dan op een spaarrekening. Heb je geld over, dan kan het dus rendabel zijn om extra af te lossen. Het saldo van je financiering daalt en daardoor betaal je minder rente.

1. Berekenen

Log in en bereken welke gevolgen het heeft als je extra aflost. Je ziet direct een indicatie van het nieuwe maandbedrag. Met de aflossing wordt de looptijd van de lening verkort.

2. Controleren

Controleer het overzicht van de gewenste aanpassingen in je lening(en). Klopt alles? Dan kun je gaan aflossen.

3. Aflossen

Aflossen doe je via iDEAL. Je hoeft daarvoor geen Rabobankrekening te gebruiken, maar je dient wel bevoegd te zijn voor iDEAL-betalingen. Per bank gelden verschillende limieten per iDEAL-transactie. Wil je aflossen met een Rabobankrekening, dan kan dit tot € 50.000 per lening. De betaling wordt direct van je rekening afgeschreven.

4. Bevestigen

De verwerking van je aflossing duurt maximaal drie werkdagen. Na de verwerking is het saldo van je lening aangepast in je online overzicht.

Wat is mijn vergoedingsvrije ruimte?

Je mag per kalenderjaar een gedeelte van het oorspronkelijke geleende bedrag aflossen, zonder dat je daar vergoedingsrente voor betaalt. Dit is je vergoedingsvrije ruimte. Hoeveel je vergoedingsvrij mag aflossen, staat in de algemene voorwaarden van je financiering. Het geld dat je voor de aflossing gebruikt, mag niet geleend zijn.

Waarom rekent de Rabobank vergoedingsrente?

Een groot gedeelte van je financiering lenen wij voor je op de geld- en kapitaalmarkt. Over dit geleende bedrag betalen wij ook rente. Wij kunnen echter als bank niet extra aflossen. Wel kunnen wij het geld dat je extra aflost weer uitlenen. Ontvangen wij over dat bedrag een lagere rente dan de rente die je betaalt voor je lening, dan brengen wij kosten in rekening (vergoedingsrente). Of deze te ontvangen rente lager is, hangt af van de actuele rentestanden.

Wanneer kan ik geheel vergoedingsvrij aflossen?

In het volgende geval kun je online een lening geheel vergoedingsvrij aflossen:

  • als je een Variabel Plus rente hebt afgesproken

In de volgende gevallen kun je een lening via je Rabobank volledig boetevrij aflossen:

  • aan het einde van de rentevaste periode
  • in de vier weken voorafgaand aan het einde van de rentevaste periode
  • bij sommige vormen van bedrijfsbeëindiging

Verkoop je onroerend of roerend goed waarvoor je geld hebt geleend, dan is geheel vergoedingsvrij aflossen meestal niet mogelijk. Je kunt wel vergoedingsvrij aflossen tot het afgesproken percentage dat in de leningsvoorwaarden is vermeld.

Is het voor mij slim om de vergoedingsrente te betalen?

De vergoeding die je betaalt is gelijk aan de kosten die wij maken als je extra aflost. Deze kosten zouden wij niet maken als je volgens afspraak de lening aflost. Extra aflossen met boete kan in principe geen direct financieel voordeel opleveren. Verkoop je een pand, dan is dat een reden om de lening af te lossen. Een boete is dan meestal niet te voorkomen.

Per wanneer wordt mijn saldo bijgewerkt?

De verwerking van je vervroegde aflossing gebeurt op werkdagen direct. Na de verwerking is het bedrag van je lening aangepast in het online overzicht. De vermindering van de rente geldt vanaf de zogenoemde rentedatum. Dit is bij een online vervroegde aflossing meestal de eerstvolgende werkdag na het betalen van de aflossing. Gaat het om een lening die je niet direct zelf aflost, maar waarvoor je een aflosverzoek indient? Dan wordt het bedrag van je lening pas bijgewerkt wanneer de aflossing daadwerkelijk plaatsvindt.

Waarom wijzigt mijn periodieke aflossing niet?

Door extra af te lossen, vervroeg je de einddatum van de lening. Je bent dus eerder klaar met afbetalen. De aflossing per termijn blijft daardoor gelijk. Je betaalt echter wel minder rente. Het bedrag dat je per termijn verschuldigd bent, is daardoor lager.