Gegevens die wij van u vragen

Online financiering aanvragen

Voor uw online aanvraag heeft u de volgende documenten nodig. Afhankelijk van uw aanvraag vragen wij u een of meerdere documenten te uploaden (maximaal 45MB).

  • Winst- en verliesrekening en balans 2013 en 2014.
  • IB aangifte van 2014.
  • Prognose 2016. U hoeft de prognose niet te uploaden, maar u kunt deze gegevens direct invullen op het scherm. Mogelijk heeft u daarbij hulp nodig van uw boekhouder, accountant of financieel adviseur.

Wilt u een financiering voor onroerend goed? Dan is het noodzakelijk om de volgende documenten te uploaden:

  • Voor bestaande bouw: taxatierapport. Voor agrarische onderpanden zal in veel gevallen de taxatie door de Rabobank opgesteld worden.
  • voor nieuwbouw: bouwovereenkomst
  • eventuele (ver)huurovereenkomst

In onderstaande PDF staan de vragen die u kunt verwachten tijdens de online aanvraag. Zo kunt u de gegevens op voorhand verzamelen. Bij velden die niet op uw situatie van toepassing zijn, vult u 0 in. Komt u er niet uit? Vraag dan uw boekhouder, accountant of financieel adviseur om advies.

Gegevens die wij van u vragen

Contact

Rabobank