Rabo DoelReserveren

Vrij opneembaar sparen voor verenigingen, stichtingen en particuliere BV’s

  • Vrij opneembaar
  • Maximum inleg € 10 miljoen
  • Voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV die geen winstoogmerk hebben en geen onderneming uitoefenen.
  • Variabele rente tot 0,01%*

Sparen voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's

Rabo DoelReserveren is een zakelijke spaarrekening voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's die geen winstoogmerk hebben en geen onderneming uitoefenen. U spaart tegen een variabele rente over uw spaartegoed tot € 10 miljoen. U kunt zo vaak en wanneer u wilt een bedrag inleggen of opnemen. Voor deze spaarrekening geldt geen minimum inleg.

Kenmerken

Met deze spaarrekening spaart u online. U kunt alleen online uw rekeninginformatie bekijken en overboekingen uitvoeren. Als u minimaal € 250.000 voor langere tijd weg kunt zetten dan is Rabo VermogenSparen mogelijk interessant voor u.

Meer lezen over Rabo VermogenSparen

U kunt gebruikmaken van deze spaarrekening als u een zakelijke betaalrekening heeft bij de Rabobank met Rabo Internetbankieren. Rabo DoelReserveren kan dan direct online geopend worden door een wettelijk vertegenwoordiger van uw organisatie. Heeft u nog geen zakelijke betaalrekening bij de Rabobank? Dan kunt u deze tegelijk met de spaarrekening aanvragen.

Rentetarieven

Met Rabo DoelReserveren spaart u tegen een variabele rente. Dit betekent dat de rente op elk moment kan wijzigen. De rente is afhankelijk van uw spaartegoed. In onderstaand schema ziet u de actuele rentepercentages.

Saldoschijf, rente over het saldodeel

Basisrente
€ 0 tot en met € 5.000.0000,01%*
€ 5.000.000 tot en met € 10.000.0000,00%*

De rente wordt jaarlijks berekend tot en met 31 december en wordt per 1 januari van het volgend kalenderjaar met u verrekend. De rentepercentages zijn onder voorbehoud.

Bekijk de actuele zakelijke spaarrentes

Uitleg over zakelijke spaarrentes

Aandachtspunten

  • Rabo DoelReserveren kan alleen worden geopend door verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's die geen winstoogmerk hebben en geen onderneming uitoefenen.
  • Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kunt u vinden op de site van DNB, in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.
    > Ga naar DNB.nl
  • U mag bij ons slechts één rekening Rabo DoelReserveren hebben. Daarnaast hanteren wij een maximumbedrag van € 12,5 miljoen dat u bij de Rabobank mag sparen. Dit maximum berekenen wij over uw spaartegoeden en die van de entiteiten die deel uitmaken van de groep of het samenwerkingsverband waar u deel van uitmaakt.

Kosten

Om een zakelijke spaarrekening te kunnen openen heeft u een zakelijke betaalrekening bij de Rabobank nodig. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor de spaarrekening betaalt u niets.

Pensioen BV

Reserveert u vermogen in een pensioen BV? Of bouwt u in eigen beheer vermogen op ten behoeve van uw oudedagsvoorziening en heeft u dit gestald op Rabo DoelReserveren? Dan kan een opname fiscale consequenties voor u hebben. Raadpleeg in dat geval altijd uw belastingadviseur.

Voorwaarden

Rabo DoelReserveren kan alleen worden geopend voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV’s die geen winstoogmerk hebben en geen onderneming uitoefenen.

Het is verstandig uzelf goed te informeren voordat u een spaarrekening opent. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor Rabo DoelReserveren gelden.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren

* Rentewijzigingen voorbehouden

Contact

Rabobank