Rabo VermogenSparen

Sparen vanaf € 250.000 voor verenigingen, stichtingen en particuliere BV’s

  • Jaarlijks maximaal 25% van tegoed kosteloos opnemen
  • Eerste inleg minimaal € 250.000, maximum inleg € 10 miljoen
  • Voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV’s
  • Variabele rente 0,23%*

Sparen voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's

Rabo VermogenSparen is een spaarrekening speciaal voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's. U spaart tegen een variabele rente over uw spaartegoed tot en met € 10 miljoen. Uw eerste inleg op deze spaarrekening is minimaal € 250.000. U heeft de vrijheid om jaarlijks 25% van uw tegoed kosteloos op te nemen.

Kenmerken

Na de eerste inleg van minimaal € 250.000 kunt u inleggen wanneer en hoeveel u wilt. In het jaar van de eerste inleg kunt u tot 31 december maximaal 25% van uw eerste inleg kosteloos opnemen. Daarna kunt u jaarlijks 25% opnemen van het hoogste saldo op 31 december van de vier voorgaande kalenderjaren. Op uw rekeningafschrift en in Rabo Internetbankieren ziet u welk bedrag u (nog) kosteloos kunt opnemen. Als u meer wilt opnemen, betaalt u opnamekosten.

Rentetarieven

De rente van Rabo VermogenSparen is variabel. Dit betekent dat de rente op elk moment kan wijzigen. Op dit moment bedraagt de rente 0,23%* over uw spaartegoed tot en met € 10 miljoen. Uw rentevergoeding wordt jaarlijks berekend tot en met 31 december. Wij verrekenen de rentevergoeding per 1 januari van het volgend kalenderjaar.

Bekijk de actuele zakelijke spaarrentes

Uitleg over zakelijke rentetarieven

Aandachtspunten

  • Rabo VermogenSparen kan alleen worden geopend door verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV’s die geen winstoogmerk hebben en geen onderneming uitoefenen.
  • Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kunt u vinden op de site van DNB, in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.
    > Ga naar DNB.nl
  • U mag bij ons slechts één rekening Rabo VermogenSparen hebben. Daarnaast hanteren wij een maximumbedrag van € 12,5 miljoen dat u bij de Rabobank mag sparen. Dit maximum berekenen wij over uw spaartegoeden en die van de entiteiten die deel uitmaken van de groep of het samenwerkingsverband waar u deel van uitmaakt.

Kosten

Om een zakelijke spaarrekening te kunnen openen heeft u een zakelijke betaalrekening bij de Rabobank nodig. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor de spaarrekening betaalt u niets.

Opnamekosten

Opnamekosten betaalt u wanneer u meer geld van de rekening opneemt dan kosteloos mogelijk is. Voor het berekenen van de opnamekosten trekken we het bedrag dat u wilt opnemen af van het bedrag dat u zonder kosten had mogen opnemen. Over dit bedrag berekenen we de opnamekosten. De opnamekosten zijn 1% als de rente op de spaarrekening 2% of lager is. Als de rente hoger dan 2% is, zijn de opnamekosten 1,5%.

Rekenvoorbeeld

U opent uw spaarrekening in 2014 en uw saldo bedraagt € 500.000 op 31 december 2014. In 2015 stort u € 100.000. In 2016 wilt u geld opnemen. Om het kosteloos opneembare bedrag te bepalen, is het saldo op 31 december van de vier voorgaande kalenderjaren relevant. In dit voorbeeld zijn er twee voorgaande kalenderjaren. De eindejaarsaldi van deze kalenderjaren zijn: 

31 december 2014:€ 500.000
31 december 2015:€ 600.000

Het kosteloos opneembare bedrag is 25% van het hoogste saldo op 31 december van de afgelopen vier kalenderjaren. Het hoogste saldo op 31 december is € 600.000. In 2016 kunt u € 150.000 zonder opnamekosten opnemen (25% van € 600.000) Als u in 2016 € 250.000 opneemt, betaalt u 1% opnamekosten over € 100.000 (€ 250.000 - € 150.000). Het bedrag van de opnamekosten is dan € 1.000 (1% van € 100.000).

In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met bijschrijving van rente.

Voorwaarden

Het is verstandig uzelf goed te informeren voordat u een spaarrekening aanvraagt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor Rabo VermogenSparen gelden. 

Productkenmerken en voorwaarden Rabo VermogenSparen

* Rentewijzigingen voorbehouden

Contact

Rabobank