Rabobank

Bericht over coronavirus

Beste klant/relatie,

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. De WHO spreekt over een pandemie en Corona raakt de wereldeconomie. De situatie brengt onzekerheid met zich mee en vanzelfsprekend maken we ons zorgen over wat er kan gebeuren. Het stelt u en onze medewerkers bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die we zo goed als mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. 

Het belangrijkste blijft uw en onze gezondheid. Als bank hebben we bovendien de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt blijven maken van onze dienstverlening. Dat u in de winkel uw boodschappen kunt afrekenen, mobiel kunt blijven bankieren en gebruik kunt blijven maken van een Rabo Betaalverzoek. 

Om dit te kunnen blijven garanderen, hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen en is onze dienstverlening aangepast aan de nieuwe situatie. Een situatie die met het huidige verloop van het virus nog in beweging is. Rabobank volgt daarbij richtlijnen van het RIVM en de overheid. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers voorop. We dragen bij om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. 

Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor elkaar. Als coöperatieve Rabobank zullen wij ook nu die stap extra blijven zetten voor onze klanten. We hebben er alle vertrouwen in dat we deze periode samen goed doorkomen. 

Vriendelijke groet,

Wiebe Draijer

Afspraken en bezoek

Vanwege uw en onze gezondheid worden gesprekken bij voorkeur online of via de telefoon / chat gehouden. Als het écht nodig is, zijn fysieke afspraken mogelijk op kantoor of bij u thuis. Elke lokale Rabobank houdt een of meer kantoren open om u te kunnen ontvangen. Of het nu gaat om het openen van een rekening, een storting of een beleggings- of hypotheekadvies of advies en bijstand voor onze zakelijke klanten die in onzekerheid verkeren. 

Ook zonder afspraak kunt u altijd bij ons binnenlopen met een vraag. Juist in deze bijzondere tijd willen we u goed blijven helpen. Daarbij nemen we de hygiënemaatregelen in acht. Dit verwachten we ook van u als onze klant. Voor specifieke vragen aan uw lokale bank, kunt u contact met hen opnemen via de bekende nummers en mailadressen.

Dienstverlening aan ondernemers

We houden intensief contact met onze klanten, evenals met de brancheverenigingen. De signalen die wij daaruit krijgen, is dat een aantal sectoren nu behoefte heeft aan verruiming van liquiditeiten. Dit betreft nu vooral de sectoren Horeca, Transport, Industrie, Groothandel, Sierteelt, Retail en delen van de sector Dienstverlening. Als er verruiming van liquiditeiten nodig is, wordt per klant gekeken naar de mogelijkheden. Hierbij zijn we er natuurlijk op gericht om straks onze klanten weer financieel gezond uit deze crisis te laten komen.

Veelgestelde vragen van ondernemers over de gevolgen van corona

Samenwerken

Het kabinet heeft donderdag 12 maart bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer dat er verruiming komt van de borgstelling voor het MKB (BMKB), een verlaging van de voorlopige belastingaanslag aangekondigd en zal betalingsproblemen bij ondernemers nauwgezet monitoren. Rabobank is betrokken bij deze maatregelen. Op zeer korte termijn zal een overleg van het kabinet, DNB met de banken plaatsvinden.

Lees meer over de overheidsmaatregelen voor uw bedrijf

De banken trekken ook samen op met VNO-NCW en MKB Nederland om ondernemers door deze moeilijke periode heen te helpen. Mede op basis van scenario’s van Rabo Research stelt VNO-NCW verschillende maatregelen voor.

Lees meer over het voorstel van VNO-NCW