Bankieren voor de wereld van overmorgen

Zonnepanelen

Welke invloed hebben vergrijzing, klimaatverandering, open grenzen en ICT op mensen en bedrijven in Nederland? Klanten van de Rabobank willen op deze ontwikkelingen inspelen en de Rabobank wil haar dienstverlening daar zo goed mogelijk op afstemmen. Daarom brengen we vanaf vandaag vier publicaties uit over 'de wereld van overmorgen'.

Vijf trends op een rij

In deze eerste publicatie zetten we de grootste veranderingen in de wereld van morgen voor u op een rij. Het gaat om:

  1. Bevolkingsgroei en bevolkingsopbouw. De bevolking in Nederland gaat de komende jaren uit nog meer senioren en minder jongeren en kinderen bestaan.
  2. Klimaatverandering. Deze zorgt bijvoorbeeld voor een stijgende zeespiegel.
  3. Internationale afhankelijkheid. Nederland profiteert met een open economie volop van de wereld als één markt. Maar is hierdoor ook afhankelijk en moet inspelen op veranderingen in de wereld.
  4. Internet en techniek. Experts zijn ervan overtuigd dat internet en techniek onze samenleving de komende jaren sterk gaan veranderen.
  5. Economie. In de economie komen al deze trends samen. Maar ook economische maatregelen die overheden treffen, kunnen onze toekomst bepalen.

Lees de eerste publicatie op Dewereldvanovermorgen.nl

Vervolg van deze serie

Tot half juni brengen we nog drie publicaties uit over 'de wereld van overmorgen'. Hiervoor spraken onderzoekers van de Rabobank met wetenschappers, medewerkers, klanten en maatschappelijk vertegenwoordigers. De andere onderwerpen zijn:

  • Financiële levensloop van mensen (sparen, opleiding, huis kopen, zorg, pensioen).
  • Verdienvermogen van bedrijven (van het groeiperspectief voor bedrijven en vernieuwing tot ondernemerschap).
  • Leefomgeving (van energie, regionale groei en krimp tot diversiteit en de rol van de overheid).

Utrecht, 1-4-2016