Fosfaatreductieplan treedt in werking

Melkveehouder aan het werk in zijn stal

Het eerste onderdeel van het fosfaatreductieplan treedt op 20 februari in werking. Het plan moet ervoor zorgen dat de fosfaatuitstoot per 1 oktober 2017 onder het nationale fosfaatplafond komt, zodat het behoud van derogatie mogelijk is. Lees meer over de gevolgen van deze regelingen.

GVE-regeling

Alle Nederlandse melkveehouders krijgen te maken met de GVE-reductieregeling van ZuivelNL. Het doel van deze regeling is om via een stapsgewijze daling van het aantal dieren op 1 oktober 2017 op het gewenste niveau te komen. Bij de GVE-regeling werkt elke melkveehouder met twee referentiepunten: het maximaal aantal toegestane grootvee-eenheden (GVE’s) en de GVE-referentie.

Drie scenario’s

In 2017 wordt elke maand het gemiddelde veebezetting vergeleken met het maximale aantal toegestane GVE’s en de GVE-referentie. De volgende scenario’s zijn mogelijk:

  • Als het aantal GVE’s op het bedrijf hoger is dan de maximaal toegestane hoeveelheid, wordt een korting toegepast op het maandelijkse melkgeld.
  • Als het aantal GVE’s op het bedrijf past binnen het maximaal aantal toegestane GVE’s, maar de GVE-referentie overschrijdt, betaalt de melkveehouder een solidariteitsheffing aan ZuivelNL.
  • Als de veebezetting van even hoog of lager is dan hun GVE-referentie, komt de melkveehouder in aanmerking voor de bonus.

Helpt de Rabobank bij liquiditeitstekort?

Door een gebrek aan inkomsten vanwege de GVE-regeling en door boetes bij te veel vee kunnen melkveehouders te maken krijgen met een liquiditeitstekort. De Rabobank kan helpen bij verminderde inkomsten vanwege de GVE-regeling. Wij financieren geen tekorten van boeren die boetes incasseren vanwege het doorgaan met melken van te veel vee.

Gevolgen voor stoppers

Ondernemers die besluiten te stoppen kunnen gebruikmaken van de stoppersregeling. Deze stoppersregeling bestaat uit een stopperspremie per GVE en een liquiditeitspremie. De Rabobank adviseert ondernemers die overwegen te stoppen met hun bedrijf om op tijd contact op te nemen met hun bank en accountant. Zo kunnen we samen alle voor- en nadelen bespreken. In het volledige artikel leest u verder hoe de Rabobank u kan helpen.

Lees het artikel

Utrecht, 20-2-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn