Vleeskuikens: 2016 is keerpunt met verschillende gezichten

Pluimveehouder loopt in een schuur tussen de kippen.

De Europese vleespluimveesector stevent af op een positief 2016. Ook Nederlandse pluimveehouders behalen goede rendementen. Dat komt door een lager aanbod en stabiele voerprijzen. We verwachten dat deze situatie in het laatste kwartaal van dit jaar zo blijft. Voor de broedeisector zijn onze verwachtingen gematigd.

Vleeskuikensector: stijgende prijzen en nieuwe uitdagingen

De Nederlandse vleeskuikenhouderij is de afgelopen jaren overgestapt op welzijnsconcepten voor de retail. Die omschakeling is bijna afgerond en legt de branche vooralsnog geen windeieren. Vanwege de keuze voor trager groeiende rassen en minder dieren per vierkante meter is het aanbod gedaald, terwijl de vraag op peil is gebleven. Hogere opbrengstprijzen zijn het resultaat.

2017 biedt verschillende uitdagingen. Door de aanhoudende productiestijging in Oost-Europa kunnen de prijzen onder druk komen te staan. Een andere belangrijke uitdaging voor de sector ligt in het optimaliseren van de verkoop van het hele kuiken binnen het concept.

Broedeisector: de bodem lijkt bereikt

De prijzen voor broedeieren zijn halverwege 2016 gekelderd. De belangrijkste oorzaken: hogere productie en lagere vraag. Er zijn al maatregelen genomen om het aanbod te verlagen. Daardoor lijkt de bodem bereikt. Wij verwachten dat de malaise een blijvende impact heeft op de sector. Op langere termijn is een nieuwe marktoriëntatie nodig om een financieel gezonde vermeerderingssector te behouden. Een betere afstemming tussen verschillende partijen in de keten – producenten, broederijen, handelaren en afnemers – is hiervoor noodzakelijk.

Lees het Kwartaalbericht Pluimveevlees

Utrecht, 13-9-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn