Varkenshouderij blijft profiteren van hoge prijzen

Varkens in stal

De varkenshouderij heeft een voortvarend tweede kwartaal achter de rug. De biggenprijzen kwamen zelfs boven de historisch hoge prijzen van 2013 uit. Oorzaken van deze gunstige prijsvorming zijn een sterke vraag en krappe voorraden. Door deze hoge prijzen komt de Europese concurrentiepositie in de wereldmarkt wel in het geding.

Lichte prijsdruk in aantocht

De varkensprijzen zullen het komend kwartaal licht onder druk komen te staan door de seizoensmatige daling van de vraag. Deze prijsdruk zal echter deels gecompenseerd worden door de krimpende Duitse zeugenstapel. Onze oosterburen hebben de aangescherpte regelgeving op het gebied van non-castratie, welzijnseisen en ammoniakreductie.

Kwartaalbericht Varkens

In het Kwartaalbericht Varkenshouderij kijken we terug op het tweede kwartaal en blikken we vooruit naar de rest van 2017. Er is onder meer aandacht voor het productie- en prijsniveau, de exportontwikkeling en grondstofprijzen.

Lees het Kwartaalbericht

Utrecht, 18-7-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn