Melkveehouderij: wat zijn de verwachtingen voor 2018?

Melkveehouder stapt in zijn tractor

In het Kwartaalbericht Zuivel blikt de Rabobank terug op het afgelopen kwartaal en kijken we vooruit naar 2018. Er is aandacht voor de zuivelmarkt in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Ook de invoering van fosfaatrechten wordt besproken.

Opvallende ontwikkelingen

Enkele ontwikkelingen binnen de sector springen in het oog:

  • De lagere prijzen voor basiszuivelproducten op de internationale markt leiden waarschijnlijk tot lagere melkprijzen in het eerste half jaar. Wat zijn de gevolgen?
  • Door de goede melkprijzen steeg de internationale productie. Hoe zag de Nederlandse productiecurve eruit?
  • De vraag naar fosfaatrechten is groot. Welke invloed heeft dit op de terugverdientijd?

Kwartaalbericht Zuivel

Melkveehouders plukten in 2017 de vruchten van hoge melkprijzen en goede voeropbrengsten. Hierdoor ontstaat bij veel bedrijven ruimte voor het creëren van een buffer, doen van (achterstallige) vervangingsinvesteringen of onderhoud.

Lees het Kwartaalbericht Zuivel

Utrecht, 2-1-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn