LNG: een duurzame keus voor de transportsector

Varend schip

Onze nieuwste thema-update gaat over LNG (Liquid Natural Gas) en de mogelijkheden van deze brandstof voor wegtransport, scheep- en binnenvaart. Door strengere wet- en regelgeving moet de transportsector de komende jaren sterk verduurzamen, LNG kan hierbij uitkomst bieden.

Uw bedrijf en LNG

LNG is in bepaalde omstandigheden een prima alternatief voor de huidige fossiele brandstoffen. Of het ook voor uw bedrijf de meest efficiënte en duurzaamste oplossing is, hangt af van een aantal factoren. In de thema-update LNG staan we hier uitgebreid bij stil, zodat u na het lezen op de hoogte bent van de mogelijkheden van LNG voor uw bedrijf.

Lees de thema-update 'LNG in de transportsector'.

Utrecht, 10-2-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn