Nieuwe coöperatieve structuur Rabobank

Nieuwe structuur Rabobank

Per 1 januari 2016 verandert onze coöperatieve structuur. Vanaf dat moment werken alle lokale Rabobanken en Rabobank Nederland – als Coöperatieve Rabobank U.A. – samen vanuit één coöperatie met één bankvergunning en jaarrekening. Deze nieuwe structuur heeft mogelijk gevolgen voor de dekking van uw credittegoeden onder het depositogarantiestelsel (DGS).

Wat verandert er

Op dit moment hebben alle lokale banken en Rabobank Nederland een eigen bankvergunning en daarmee per bank een eigen dekking onder het DGS. Omdat alle Rabobanken per 1 januari 2016 onder één vergunning vallen, betekent dit voortaan één dekking onder het DGS.

Wat betekent dit voor u

  • Uw totale dekking onder het DGS verandert als u credittegoeden aanhoudt bij verschillende Rabobanken en het totale tegoed meer dan € 100.000 bedraagt. 
  • De structuurwijziging heeft geen gevolgen voor uw dekking als u een tegoed bij één bank heeft, of als uw totale tegoed minder dan € 100.000 bedraagt.

Waarom wijzigt de structuur

Samen met onze leden hebben we gekozen voor deze nieuwe structuur. Zo wordt onze coöperatie sterker en kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn. Uw bankzaken blijft u regelen bij uw lokale Rabobank. Daar verandert niets aan.

Lees meer over de nieuwe coöperatieve structuur en de dekking onder het DGS

Utrecht, 3-12-2015

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn