Overdracht praktijken in de knel door uiteenlopende wensen

Ondernemers bespreken praktijkoverdracht

Startende huisartsen, tandartsen en apothekers hebben voorkeuren die niet goed aansluiten bij de praktijkplekken die vrijkomen. Daardoor kan praktijkovername een probleem worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL in opdracht van de Rabobank uitvoerde onder meer dan 1.000 huisartsen, apothekers en tandartsen.

Ideale match niet vanzelfsprekend voor huisartsen

Startende huisartsen geven in het onderzoek een duidelijke voorkeur  aan om een praktijk over te nemen samen met een of meerdere partners, terwijl 45% van de  stoppers de praktijk juist het liefst aan één kandidaat wil overdragen. Marleen Jansen, sectormanager gezondheidszorg bij de Rabobank: "De instromende generatie huisartsen bestaat in grote meerderheid uit vrouwen. Die 'feminisering' zorgt voor een grote populariteit van loondienst, gezamenlijke praktijkvoering en parttime werken." Bij tandartsen zijn de huidige stoppers overwegend solisten, terwijl de wensen bij startende tandartsen liggen bij samenwerking en een grotere praktijk. Bij apothekers is er weinig verschil tussen starters en stoppers.

Overdragers: praktijk toekomstbestendig houden

Voor huisartsen, maar ook voor tandartsen en apothekers, kan het vinden van een opvolger een flinke kluif zijn, met name in krimpregio’s. Jansen: "We zien dat praktijkhouders die blijven investeren in huisvesting en vernieuwing daarin beter slagen. Het helpt ook om jonge mensen als waarnemers aan te nemen, zodat zij op tijd de praktijk kunnen leren kennen. In krimpregio’s is het verstandig de samenwerking te zoeken met collega’s in de omgeving, zodat de opvolger een goede uitgangspositie heeft om de praktijk rendabel te houden."

Starters: neem de tijd voor zoektocht naar de juiste praktijk

Uit het onderzoek van NIVEL en de Rabobank blijkt dat onder starters in de gezondheidszorg een grote behoefte bestaat aan gedegen informatie en financieel advies. Marleen Jansen raadt dan ook aan op tijd te beginnen met de oriëntatie. "Het is belangrijk te weten waar de eigen behoeften liggen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. En om de huidige financiële positie van de praktijk goed te onderzoeken door recente jaarcijfers te bekijken, en die vervolgens door te rekenen met verschillende omzetscenario’s. Maar beginnende huisartsen doen er ook goed aan al vroeg werkervaring op te doen bij praktijken om die van binnenuit te leren kennen. Het is niet vreemd als de voorbereiding meerdere jaren in beslag neemt."

Lees meer

Utrecht, 11-7-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn