Prinsjesdag 2017: de financiële gevolgen van de Miljoenennota

Binnenhof Prinsjesdag

Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag. Het gaat goed met Nederland, bleek uit de troonrede van koning Willem-Alexander. De economie groeit flink, steeds meer mensen vinden een baan en de overheid heeft eindelijk weer wat financiële ademruimte.

Prinsjesdag vond plaats in een tijd van kabinetsvorming. De wetsvoorstellen bevatten daarom minimale maatregelen. Wij zetten de wijzigingen voor u op een rij.

Wonen

  • Is uw hypotheek hoger dan de verkoopopbrengst van uw huis? Dan krijgt u te maken met een restschuld bij verkoop van uw huis. Ontstaat de restschuld vanaf 1 januari 2018? Dan valt de restschuld in box 3 en mag u de hypotheekrente niet aftrekken voor de belasting. De netto-lasten van de restschuld zijn dan hoger.
  • Per 1 januari 2018 wordt het maximale belastingpercentage voor aftrek van kosten voor de eigen woning verder verlaagd van 50% naar 49,5%. Daalt, zoals voorgesteld, het tarief in de vierde schijf van 52% naar 51,95%? Dan daalt de aftrek van de kosten van de eigen woning naar 49,45%.

Vermogen

Vanaf 2017 betaalt u belasting over uw spaar- en beleggingstegoed boven € 25.000. De Belastingdienst rekent hiervoor met een fictief rendement. Dit fictieve rendement gaat omlaag. Daardoor betaalt u in 2018 minder belasting bij een gelijkblijvend vermogen.

Inkomen

Om te voorkomen dat de koopkrachtverschillen tussen huishoudens te groot worden, trekt het demissionaire kabinet geld uit voor hogere zorgtoeslag, kindgebonden budget en verruimt het daarnaast de ouderenkorting. Het gevolg: voor de meeste huishoudens blijft de koopkracht in 2018 ongeveer gelijk.

Zorg

In het kort: het eigen risico blijft gelijk, de premie stijgt en ook de zorgtoeslag stijgt.

Lees meer over deze wijzigingen

Vennootschapsbelasting

In het Belastingplan 2017 was al aangekondigd dat de eerste schijf vennootschapsbelasting vanaf 2018 zou worden verlengd. In 2018 wordt de eerste schijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 naar € 300.000 en in 2021 naar € 350.000.

De schijven zijn als volgt:

Eerste schijfTariefTweede schijfTarief
2017€ 0 - € 200.00020%€ 200.000 en meer25%
2018€ 0 - € 250.00020%€ 250.000 en meer25%
2019€ 0 - € 250.00020%€ 250.000 en meer25%
2020€ 0 - € 300.00020%€ 300.000 en meer25%
2021€ 0 - € 350.00020%€ 350.000 en meer25%

Utrecht, 20-9-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn