Nieuw fonds voor innovatieve agrarische bedrijven

Tuinders in een laboratorium

Kansrijke agrarische start-ups kunnen voortaan voor risicokapitaal aankloppen bij het Rabo Food & Agri Innovatiefonds. Het initiatief komt uit de koker van Rabo Private Equity, de investeringstak van de Rabobank.

Vier centrale principes

Het Rabo Food & Agri Innovatiefonds zal zich richten op ambitieuze voedsel- en landbouwbedrijven die bijdragen aan de Rabobank Banking for Food-principes:

  • verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel
  • verbeteren van de toegang tot voedsel
  • stimuleren van een gebalanceerd en gezond dieet
  • verbeteren van de stabiliteit in de food & agri-toeleveringsketens.

De investeringen zullen voornamelijk plaatsvinden in West-Europese landen waar de Rabobank actief is en in de Verenigde Staten.

Wereldwijde voedselzekerheid

Via de Banking for Food-strategie zet de Rabobank zich in om wereldwijde voedselzekerheid te realiseren. Dit thema wordt steeds belangrijker door de snel groeiende wereldbevolking, de ontwikkelingen in consumptiegedrag en het steeds complexere voedselsysteem. Innovaties zoals precisielandbouw, verticale landbouw en smart logistics zijn cruciaal om een veiliger en efficiënter voedselsysteem mogelijk te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Rabo Food & Agri Innovatiefonds gaat u naar de nieuwe website Rfaif.com of neemt u contact op via info@raboprivateequity.nl.

Bezoek de website op Rfaif.com

Utrecht, 15-5-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn