Kabinet Rutte III: nieuw regeerakkoord bekend

Binnenhof Prinsjesdag

VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben afgelopen 10 oktober het nieuwe regeerakkoord voor de komende vier jaar gepresenteerd. Wij zetten de belangrijkste maatregelen voor u op een rij. Deze maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Wonen

Heeft u een eigen woning? Dan krijgt u te maken met veranderingen die betrekking hebben op de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Veel huiseigenaren krijgen vanaf 2020 minder hypotheekrenteaftrek volgens het nieuwe regeerakkoord. Daar staat tegenover dat voor veel huiseigenaren het eigenwoningforfait wordt verlaagd vanaf 2020.

Zorg

Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft tot en met 2021 € 385. De zorgpremie gaat daardoor in 2018 naar verwachting met € 6,80 omhoog. Bijbetalingen voor geneesmiddelen krijgen een bovengrens van € 250 per jaar per verzekerde.

Inkomen en belasting

Het belastingstelsel gaat er anders uitzien. In plaats van vier komen er twee tariefschijven in box 1 voor mensen die nog geen AOW ontvangen. In 2020 wordt het tarief van de inkomstenbelasting in box 2 verhoogd. In box 3 wordt minder vermogen belast. Per 1 januari 2018 gaat het heffingsvrij vermogen van € 25.000 omhoog naar € 30.000 per persoon. Het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Daardoor worden bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen en treinkaartjes duurder.

Pensioen

Het kabinet Rutte III gaat het pensioenstelsel behoorlijk omgooien. Het idee is dat u verplicht blijft deelnemen aan bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen. Daarnaast krijgen we allemaal ons eigen persoonlijke pensioenvermogen.

Vennootschapsbelasting

Verlaging tarief vennootschapsbelasting
In het belastingplan 2017 was opgenomen dat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting in 2018, 2020 en 2021, waarover het tarief van 20% wordt berekend, zou worden verlengd. Deze verlenging wordt teruggedraaid. Hierdoor bedraagt de schijfgrens ook na 2017 € 200.000.

De schijven zijn als volgt:

Eerste schijfTariefTweede schijfTarief
2017€ 0 - € 200.00020%€ 200.000 en meer25%
2018€ 0 - € 200.00020%€ 200.000 en meer25%
2019€ 0 - € 200.00019%€ 200.000 en meer24%
2020€ 0 - € 200.00017,5%€ 200.000 en meer22,5%
2021€ 0 - € 200.00016%€ 200.000 en meer21%

Versoberen verliesverrekening vennootschapsbelasting
Binnen de huidige fiscale wetgeving is een verlies voor de vennootschapsbelasting te verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar (carry back). Het restant van het verlies kan vervolgens worden verrekend met de winst van de negen jaren daarna (carry forward). Deze carry forward wordt beperkt tot zes jaar.

Afschaffing dividendbelasting

Het nieuwe kabinet wil de dividendbelasting afschaffen. Met de afschaffing hoopt het kabinet het aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen.

Lees meer over de plannen

Utrecht, 11-10-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn