Stijgende export naar China helpt varkenssector

Biggen voeden zich bij hun moeder

De vooruitzichten voor de Nederlandse en Europese varkenshouderij blijven positief, ondanks de stevige daling van de vleesprijzen begin oktober. Deze daling is een gevolg van het tijdelijke extra aanbod van varkens en toenemende concurrentie op de exportmarkten. De komende maanden neemt het aanbod weer af, wat de varkensprijs positief zal ondersteunen. De export binnen en buiten de EU is bepalend voor het prijsniveau. De Chinese vraag blijft een belangrijke succesfactor.

Export in de lift

De export van varkensvlees inclusief bijproducten uit de EU groeide met 650.000 ton karkasgewicht tot 2,4 miljoen ton. De forse exportgroei was vrijwel volledig te danken aan de flinke vraag vanuit China. De Rabobank verwacht dat China dit jaar in totaal 2,7 miljoen ton varkensvlees en bijproducten zal importeren, waarvan 1,9 miljoen ton uit de EU. Een blijvende Chinese interesse in Europees vlees is dan ook cruciaal voor de vooruitzichten van de Europese en Nederlandse varkenshouderij.

Europees aanbod onder druk

Zoals verwacht staat het aanbod van varkensvlees in de EU sinds juli onder druk. Als gevolg van de afname van de zeugen- en varkensstapel daalde de productie in de EU. In Nederland lag het aantal slachtingen 2,0% lager dan in dezelfde periode van 2015. Deze trend zal doorzetten tot in het tweede kwartaal 2017.

Hoe kunnen varkenshouders hierop inspelen?

De huidige positieve marktontwikkelingen lossen de structurele problemen van de sector niet op. Varkenshouders kunnen de huidige liquiditeitsruimte benutten door een financiële buffer op te bouwen voor het volgende prijsdal. In het uitgebreide Kwartaalbericht Varkens leest u waar varkenshouders de komende periode goed op moeten letten.

Lees het kwartaalbericht

Utrecht, 19-10-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn