De miljoenennota

Prinsjesdag 2020: belangrijke plannen voor ondernemers op een rij

Deze gevolgen hebben de kabinetsplannen voor ondernemers

De kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor de komende maanden én volgend jaar zijn tijdens Prinsjesdag 2020 bekendgemaakt. De regering maakt dit jaar de keuze om te investeren in plaats van te bezuinigen. Zo komt er een derde steunpakket voor ondernemers, blijven leningen en garanties voor bedrijven langer beschikbaar en wordt gewerkt aan een investeringskorting. In dit artikel lees je over de 5 belangrijke plannen die ondernemers raken. 

1. NOW 3 Steunpakket: wat verandert er?

Vanaf 1 oktober 2020 komt er een derde steunpakket voor ondernemers die door de coronacrisis met omzetverlies te maken hebben. Deze zogenoemde NOW 3 regeling wordt verdeeld over drie tijdvakken van drie maanden. 

Het doel blijft het ondersteunen van ondernemers tijdens de coronacrisis. Daarbij biedt NOW 3 bedrijven én werknemers de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Het moet voor bedrijven makkelijker worden om de bedrijfsvoering te vernieuwen en er komt geld beschikbaar voor omscholing van werknemers.

Loonsubsidie wordt afgebouwd

Eén van de belangrijkste veranderingen in NOW 3, ten opzichte van het eerste en tweede steunpakket, is de afbouw van loonsubsidie. Daarnaast dalen de vergoedingspercentages per tijdvak en wordt het minimale omzetverlies verhoogd om aanspraak te kunnen maken op het nieuwe steunpakket. Hieronder vind je de wijzigingen op een rij.

Benieuwd naar de andere voorwaarden om aanspraak te maken op NOW 3? Deze worden de komende weken uitgewerkt en worden op 1 oktober 2020 bekend gemaakt. Meer informatie over de NOW 3 vind je op rijksoverheid.nl

Afbouw Tozo en gevolgen voor starters

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verder afgebouwd. Waar in het tweede steunpakket alleen nog werd gekeken naar het salaris van de partner van de zelfstandige ondernemer, wordt nu ook gekeken naar vermogen als spaargeld en aandelen. Wil je weten wanneer en waar je het nieuwste steunpakket voor zzp’ers kunt aanvragen? Ga naar rijksoverheid.nl

Benieuwd naar een overzicht van de belangrijkste plannen voor startende ondernemers?

Je leest het op ikgastarten.nl

Hogere compensatie voor vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor mkb-ondernemers en zelfstandigen met doorlopende vaste lasten wordt vanaf oktober verhoogd van maximaal € 50.000,- naar € 90.000,-. Ook ondernemers in de culturele sector en in de horeca kunnen na 1 oktober deze TVL-subsidie aanvragen. Ondernemers kunnen de subsidie per drie maanden aanvragen. 

Om aanspraak te maken op de TVL-subsidie moeten bedrijven een omzetverlies hebben van minimaal 30%. Dit percentage wordt elke drie maanden in stappen verhoogd. Daarnaast moet er sprake zijn van:

  • Minimaal € 4000,- vaste lasten
  • De SBI-code van jouw branche staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes
  • Het bedrijf is opgericht voor 15 maart 2020, is gevestigd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Leningen en garanties voor bedrijven

De speciale kredietregelingen voor ondernemers die financiële gevolgen van corona ondervinden, blijven nog een tijd beschikbaar. Deze regelingen zijn bedoeld om bedrijven van extra liquiditeit te voorzien. De overheid staat garant voor een groot deel van de lening. 

Heeft jouw bedrijf behoefte aan extra liquiditeit, dan kun je tot 1 april 2021 een beroep doen op het Borgstellingskrediet-Corona (BMKB-C). De Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) blijven, zoals het er nu naar uitziet, tot 31 december 2020 beschikbaar. 

Financiering door de gevolgen van corona

Als de Rabobank je huisbank is, kun je een overbruggingslening met overheidsgarantie bij ons aanvragen. Je dient je aanvraag voor BMKB-C of de KKC-regeling eenvoudig online in.

Lees hoe het werkt

3. Aflossen van belastingschulden

Als ondernemer heb je dit jaar uitstel kunnen krijgen van het betalen van belasting. Je kunt nog uitstel aanvragen of verlengen tot 1 oktober 2020. Het uitstel loopt tot uiterlijk eind dit jaar.

De rente op belastingschulden die de Belastingdienst in rekening brengt, blijft tot en met december 2021 vrijwel 0 procent. Heb je een belastingschuld opgebouwd? Hou dan de betalingsregeling in de gaten die ingaat op 1 januari 2021. Je mag de schuld in maximaal twee jaar aflossen.

4. Investeringskorting voor bedrijven

De overheid wil ondernemers stimuleren om ondanks de coronacrisis te blijven investeren. In nieuwe machines bijvoorbeeld. De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) maakt investeren voor jou als ondernemer fiscaal aantrekkelijk. Met de BIK kun je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de loonheffing. Het plan is dat deze regeling vanaf 2021 voor twee jaar gaat gelden. De details worden nog uitgewerkt.

Investeringsplannen? Kom met ons sparren

Heb jij plannen om juist nu te investeren? Kom dan vrijblijvend met ons sparren. Samen kijken we hoe we jouw ambities kunnen waarmaken.

Even sparren

5. Verlaging vennootschapsbelasting voor MKB

Voor bedrijven met winsten tot € 200.000,- gaat de eerder beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) door. Zij betalen in plaats van 16,50% belasting over hun winst, slechts 15%. Vanaf 2021 profiteren ondernemers met winsten tot € 245.000,- ook van het lage tarief en in 2022 wordt deze grens verder verhoogd naar € 395.000,-.

De verlaging van het vbp-tarief voor bedrijven die het hoge tarief betalen wordt uitgesteld. Dit betekent dat zij de komende jaren een tarief van 25% blijven betalen, in plaats van de eerder beloofde 21,70%.

Plannen voor ondernemerschap, groei & circulariteit

De komende jaren wordt er een flink bedrag voor technologische ontwikkeling, innovatie en onderzoek gereserveerd. Zo wil het kabinet het gebruik van digitale mogelijkheden stimuleren, ondernemers aanmoedigen om te investeren in nieuwe technieken en hen steunen in het ontwikkelen van innovatieve producten. Dit doen zij onder andere door meer geld vrij te maken in het Nationaal Groeifonds.

Benieuwd naar wat je kunt doen om, met kleine stapjes, je bedrijf te vernieuwen? Laat je inspireren door andere ondernemers.

Ga naar rabobank.nl/groei


Marktpositie van boeren versterken

Het kabinet wil de onderhandelingspositie van boeren ten opzichte van afnemers versterken. Om vervolgens de omslag naar kringlooplandbouw te versnellen. Om de marktpositie van boeren te versterken wordt nagedacht over de prijsopbouw van belangrijke landbouwproducten. Ook komt er in 2021 een wet die oneerlijke handelspraktijken moet tegengaan. Zo wil het kabinet een verbod op niet-tijdige betalingen van leveringen, op een verplichte deelname aan marketing en een verbod op het laatste moment afzeggen van een bestelling van verse producten.

Naar verwachting komt er in 2023 een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met Europese landbouwsubsidies. Zo wil het kabinet boeren ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijf. Milieu, klimaat, biodiversiteit en tegelijkertijd een goed inkomen voor de boer zijn daarbij uitgangspunt. In 2021 wordt het beleid verder uitgewerkt.


Voordat enkele wetsvoorstellen zijn ingevoerd, kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.