Met Digitaal Incassomachtigen kun je online geldige incassomachtigingen van je klanten ontvangen. Zij geven akkoord op de machtigingen die je vooraf hebt ingesteld, via hun eigen veilige internetbankieren omgeving.

Efficiënt en betrouwbaar alternatief voor papieren machtiging. Meer geslaagde incasso’s. Meer gemak voor je klanten.
Vraag aan

Voordelen

Betrouwbare digitale incassomachtigingen van je klanten op een efficiënte manier.Geen risico van terugbetalen bij een Melding Onterechte Incasso, doordat je een machtiging kunt laten zien.Grotere slagingskans van je incasso’s door checks van de bank.Je machtigingen efficiënt digitaal archiveren.

Met Digitaal Incassomachtigen weet je zeker dat:

het rekeningnummer van je klant bestaathet opgegeven rekeningnummer bij je klant hoorteen bevoegd persoon de machtiging heeft afgegevenje wordt toegevoegd aan een eventuele incasso-goedkeuringslijst van je debiteureventuele incassoblokkades die door de debiteur zijn ingesteld, worden verwijderdde machtiging alleen wordt afgegeven als je echt kunt incasseren bij de desbetreffende debiteur.

Voor wie is Digitaal Incassomachtigen geschikt?

Digitaal Incassomachtigen is in het bijzonder geschikt wanneer je:

meer dan 1.000 incasso's per jaar doetregelmatig nieuwe debiteuren hebt die willen machtigen(ook) met Bedrijven Euro-incasso incasseert Lees meer over Digitaal Incassomachtigen met Bedrijven Euro-Incasso (PDF) Handleiding Rabo Digitaal Incassomachtigen (PDF)

Productdetails

Hoe werkt Digitaal Incassomachtigen?
  1. Installeer Digitaal Incassomachtigen op je website, of leid je klant door naar de ‘kassa’ van je serviceprovider.
  2. Je klant bestelt online een product of sluit een overeenkomst.
  3. Hij kiest Digitaal Incassomachtigen als betaalmethode. Digitaal Incassomachtigen is herkenbaar aan het logo en de tekst 'Incassomachtigen via uw bank'.
  4. Je klant selecteert zijn bank en komt direct in zijn vertrouwde internetbankieromgeving.
  5. De relevante gegevens zijn al ingevuld, met uitzondering van het bedrag.
  6. Je klant keurt de machtiging goed op de manier die voor zijn bank gebruikelijk is.
  7. De bank van je klant controleert of er blokkades zijn ingesteld en heft die op waar mogelijk.
  8. De klant keert terug naar je website.
  9. De digitale machtiging wordt online opgevraagd via jouw bank.
  10. Jij ontvangt de digitale machtiging.
Kies uw aansluiting op Digitaal Incassomachtigen

Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden voor de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen:

Je eigen aansluitingAansluiting via een service provider, met gebruik van je eigen incassocontractAansluiting via een service provider, met gebruik van zijn incassocontract

Kies je serviceprovider

De Rabobank werkt samen met een aantal serviceproviders. De volgende Mandaat Service Providers bieden een snelle aansluiting met de Rabobank:

Buckaroo Lodder Applicaties (tankstations en oliehandel) PayIBAN Stiply Studielink (onderwijsinstellingen) Twikey NV (ook België) Betaalmachtigen.nl Bluem viamijnbank

Eigen aansluitingAansluiting via service provider, met je eigen incassocontractAansluiting via een service provider, met zijn incassocontract
Je incasseert met je eigen Rabo Euro-incassocontractJe incasseert met je eigen Rabo Euro-incassocontractJe gebruikt het incassocontract en de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen van je service provider
Je vraagt de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen zelf aanJe vraagt de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen zelf aanJe serviceprovider verzorgt de aansluiting op Digitaal Incassomachtigingen
Je maakt zelf de integratie met je website en je klantenadministratie. Je hebt hiervoor programmeerkennis nodig, omdat alle berichten via je site afgewikkeld wordenDe serviceprovider regelt (grotendeels) de integratie met je website. Je moet zelf een eventuele koppeling met je klantadministratie leggenDe serviceprovider regelt de integratie met je website
Je ontvangt en archiveert zelf de digitale machtigingenJe ontvangt en archiveert zelf de digitale machtigingen. Je serviceprovider kan ook het archiveren van de machtigingen als service aanbiedenDe serviceprovider ontvangt en archiveert de digitale machtigingen. Wanneer je wilt veranderen van serviceprovider en de machtigingen wilt meenemen, dan moeten de betreffende klanten worden geïnformeerd over de wijzigingen
Je betaalt maandelijkse abonnementskosten en kosten per machtiging aan de RabobankJe betaalt maandelijkse abonnementskosten en kosten per machtiging aan de Rabobank. Daarnaast betaal je een tarief aan de serviceprovider voor de services die hij verleentJe betaalt een tarief aan de serviceprovider voor de services die hij verleent

Public key

De public key van de Routing Service die je bij je eigen aansluiting in de test- en productie omgeving moet installeren is te vinden onder de tab ‘documenten’ in het Digitaal Machtigen dashboard.

Kosten

Tarieven Digitaal Incassomachtigen

 

Abonnement Digitaal Incassomachtigingen€ 10,00 per maand
Per nieuwe of gewijzigde Digitale Incassomachtiging€ 0,50
Voorwaarden

Als je Digitaal Incassomachtigen wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden.

Algemene voorwaarden (Bedrijven) Euro-incasso 2019 (PDF)
Aandachtspunten
Digitaal Incassomachtigen is gebaseerd op Europese regelgeving, maar vooralsnog alleen te gebruiken door Nederlandse rekeninghouders, zowel zakelijk als particulier, die toegang hebben tot internetbankieren.Digitaal Incassomachtigen omvat het afgeven en wijzigen van een machtiging voor een incasso. Het intrekken van een machtiging gebeurt op de bestaande manier, via een mededeling door je klant aan jou. Een digitale Bedrijven Euro-incassomachtiging kan wel via de website van de incassant ingetrokken worden.

Zelf regelen & Contact