Interchange Fee

Voor alle kaartbetalingen die je als ondernemer ontvangt betaal je transactiekosten. Zowel voor debitcard betalingen (pin), creditcardbetalingen als online kaartbetalingen. Afhankelijk van het type betaling is dit een vast bedrag of een vast percentage van het transactiebedrag

Hoe zijn mijn transactiekosten opgebouwd?

Het tarief dat jij als ondernemer betaalt, is opgebouwd uit meerdere elementen:

    Scheme fee: een deel van de transactiekosten die jij als ondernemer aan de bank betaalt, wordt door ons afgedragen aan de kaartmaatschappij van jouw klant, zoals Mastercard of Visa. Service fee: een deel van de transactiekosten is voor de service van het verwerken van de transactie door Rabobank. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van de infrastructuur, het veilig houden van de betaalstromen en innoveren van dit betalingsverkeer. Interchange fee: Voor elke transactie die jij als ondernemer ontvangt moet Rabobank, als verwerker van deze transactie (acquiring bank), een vergoeding afdragen aan de bank die de betaalpas of creditcard van jouw klant heeft uitgegeven (issuing bank). Dit noemen we een interchange fee.

Wat is de interchange fee?

De interchange fee is een vergoeding die we als verwerker van een transactie (acquiring bank) afdragen aan de bank die de gebruikte betaalpas of creditcard heeft uitgegeven (issuing bank).

Deze fee moet worden betaald omdat een kaartbetaling een gegarandeerde betaling is. Dit betekent dat jij als ondernemer altijd de zekerheid hebt dat de issuing bank de kaartbetaling uitbetaalt. Om deze zekerheid te kunnen geven maakt de issuing bank kosten. Bijvoorbeeld door betalingen online te autoriseren, pincode-verificatie uit te voeren en fraudedetectie te doen. De interchange fee is de vergoeding aan de issuing bank voor de kosten van deze garantie.

Hoe hoog is de interchange fee?

De hoogte van de interchange fees wordt vastgesteld door betaalkaartorganisaties zoals Mastercard en Visa en gereguleerd door de Europese Commissie en de nationale overheden. In Nederland is dat het ministerie van Financiën. De hoogte van het tarief is onder andere afhankelijk van het type betaalpas, (debit, credit, zakelijk, particulier), de acceptatievorm (online of in een fysieke winkel) en het land waar de betaalpas is uitgegeven. Banken kunnen onderling bilaterale afspraken maken over de interchange vergoeding maar deze mogen nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximum. Door al deze factoren is er een grote diversiteit aan verschillende tarieven. Hieronder vind je links naar de sites websites van Mastercard en Visa waarop je alle verschillende interchange fees kunt vinden:

De gemiddeld door Rabobank betaalde Interchange Fee voor debitcard betalingen (pin):

    In 2020: 1,04ct In 2021: 1,24ct In 2022: 1,64ct In 2023: 1,91ct

De daadwerkelijk berekende interchange fee per transactie kun je terugvinden in jouw Rabo Smart Pay dashboard.

Is er een maximale interchange fee?

Zoals hiervoor aangegeven is er een grote diversiteit aan verschillende interchange fees. Sinds 2015 is er daarom Europese wetgeving over de maximale hoogte van interchange fees. Zo worden de vergoedingen voor kaarttransacties gemaximeerd en transparanter. De wetgeving is vastgelegd in de Interchange Fee Regulation. De belangrijkste bepalingen in deze wetgeving zijn dat een interchange fee voor een Europese particuliere debitcard betaling maximaal 0,2% van het transactiebedrag mag bedragen. Een interchange fee voor een particuliere Europese creditcard betaling mag maximaal 0,3% van het transactiebedrag bedragen. Lidstaten mogen hier van afwijken maar alleen voor binnenlandse transacties en met een lager tarief. Het Ministerie van Financiën heeft voor binnenlandse debitcard betalingen voor deze optie gekozen en het maximale interchange tarief vastgesteld op € 0,02. Dit geldt voor betalingen met particuliere bankpassen en creditcards. Zakelijke bankpassen en creditcards vallen niet onder de Interchange Fee Regulation en kennen een hogere interchange fee.

Heb ik zelf inzicht in de interchange fee per transactie?

Ja, de daadwerkelijk berekende interchange fee per transactie kun je terugvinden in jouw Rabo Smart Pay dashboard.

phone

Hulp nodig?