Rabobank

Boedelrekening

Ben je faillissementscurator of WSNP-bewindvoerder? Dan kunnen we een boedelrekening openen voor klanten die failliet zijn of toegelaten zijn tot de WSNP. Op basis van het Convenant Boedelrekeningen doen we dat in een aantal arrondissementen ook voor curatoren en bewindvoerders van niet-klanten. Is het kantoor waarbij je als faillissementscurator of WSNP-bewindvoerder werkt nog geen klant bij ons? Laat jouw kantoor dan eerst een zakelijke rekening openen.

Het Convenant Boedelrekening

Het Convenant Boedelrekening geeft faillissementscuratoren en WSNP-bewindvoerders zekerheid voor het openen van een boedelrekening. Rabobank neemt vanaf 1 juli 2022 deel aan dit convenant. Het convenant is per 1 januari 2024 verlengd.

Onder het convenant openen we een boedelrekening als Rabobank dé huisbank is van de onderneming die failliet is of de persoon die failliet is of die is toegelaten tot de WSNP. De huisbank is

    (bij een persoon) de bank waar de (hoogste uitstaande) hypothecaire financiering loopt. Als er geen hypothecaire financiering bij een deelnemende convenant bank loopt, moet worden gekeken naar (de hoogste uitstaande) andere financieringen en bij gebreke daarvan naar de belangrijkste bankproducten. (bij een onderneming) de bank die de belangrijkste zakelijke financiering(en) of andere producten heeft verstrekt. Bijvoorbeeld de hoogste financiering.

Het is belangrijk dat je bij je verzoek tot het openen van een boedelrekening Rabobank de informatie geeft waaruit blijkt dat Rabobank de huisbank is .

Als geen van de deelnemende banken wordt gezien als huisbank en een boedelrekening kan niet worden geopend bij een andere bank, dan opent Rabobank een boedelrekening voor faillissementen en WSNP-schuldsaneringen die zijn uitgesproken in de volgende arrondissementen: Den Haag, Limburg, Noord-Nederland, Oost-Brabant en Overijssel.

Implementatiefase

In de implementatiefase tot 1 oktober 2022 bekijken Rabobank en de andere deelnemende banken samen met curatoren en WSNP-bewindvoerders of er praktische (aanloop)problemen zijn en hoe die het beste verholpen kunnen worden. Als de implementatie bij curatoren- en/of bewindvoerders(kantoren) tot problemen leidt, bekijken we per geval of onderstaande werkwijze tijdelijk kan worden voortgezet.

Voorwaarden

Wil je een boedelrekening openen? Lees dan vooraf de voorwaarden van deze rekening. Deze kun je hieronder downloaden. Op alle boedelrekeningen zijn de voorwaarden van het Convenant Boedelrekening van toepassing. Het convenant is per 1 januari 2024 verlengd.

Op de boedelrekening voor een gefailleerde rechtspersoon zijn dezelfde bank- en productvoorwaarden van toepassing als op de zakelijke betaalrekening.

Op de boedelrekening voor een persoon die failliet is of in de WSNP zit, zijn dezelfde bank- en productvoorwaarden van toepassing als op de particuliere rekening.