Schilders verven plafond

Schildersbedrijven

Verder op deze pagina:

  De schildersbranche bestaat voor 82% uit zzp’ers en bestaat sinds 2015 uit ongeveer 12.900 bedrijven. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Vraag naar schilders blijft groot

  Op korte termijn zal de vraag naar schilders nog steeds groot zijn, als gevolg van de toename van de bouw- en onderhoudsproductie. Door deze grote vraag neemt de voorraad onderhanden werk van schilders toe.

  Het aantal vacatures in de bouw is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Dit jaar komen er in de bouwsector naar verwachting 17.000 banen bij en heeft de schildersbranche circa 1.800 vacatures. Een uitdaging blijft het tekort aan personeel. Door de vergrijzing stromen veel oudere werknemers uit.

  Ook op lange termijn zal de vraag naar personeel groot blijven, aangezien steeds minder jongeren een baan kiezen als vakschilder. De politiek probeert hierop in te spelen.

  Economie

  De bouwsector, inclusief schildersbedrijven, groeit op dit moment flink. Terwijl de bouwsector begin 2017 een omzetstijging van 5,4% had, nam de omzet van schilderbedrijven zelfs met 6,8% toe. De omzet stijgt sinds eind 2013.

  De omzetontwikkeling van schildersbedrijven is conjunctuurgevoeliger dan die van bouwbedrijven, omdat als eerste op onderhoud wordt bespaard. Financiële en personele gevolgen bij schommelingen in de markt zijn hierdoor groter dan bij bouwbedrijven.

  Tarieven schilders

  De grondstoffen voor verf worden steeds moeilijker verkrijgbaar, waardoor deze duurder worden. De Rabobank verwacht dat de tarieven van schilders hierdoor zullen stijgen. Als de verfprijzen niet kunnen worden doorberekend in de verkoopprijzen zullen de marges onder druk komen te staan.

  “Gemeenten en verfproducenten nemen initiatieven om verfresten en verfmaterialen op verantwoorde wijze af te voeren.”

  Duurzaamheid

  Biobased verf

  Steeds meer schildersbedrijven gebruiken biobased verf. Het betreft hierbij de gebruikte grondstoffen en de samenstelling (zo is de basis van water in plaats van oplosmiddelen). Er wordt milieuvriendelijker gewerkt, met behoud van kwaliteit.

  De Rabobank verwacht dat het gebruik van biobased verf alleen maar toeneemt. Dat is ook de ambitie van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF), die dateert uit 2011 en is vastgelegd in de Roadmap biobased coatings. Hierin staat dat de helft van alle verf op de Nederlandse markt in 2030 op biogrondstoffen gebaseerd dient te zijn.

  Initiatieven gemeenten

  Gemeenten en verfproducenten nemen initiatieven om verfresten en verfmaterialen op verantwoorde wijze af te voeren. Hierdoor wordt de belasting voor het milieu verminderd. Afhankelijk van de gemeente kan dit extra kosten met zich meebrengen.

  De aanschaf van producten en het verbruik ervan worden vandaag de dag beter afgestemd op de behoefte. Zo wordt te veel verf- en verpakkingsafval vermeden.

  Innovatie

  Diverse initiatieven staan nog in de kinderschoenen, zoals een mobiele spuitcabine en de groene (elektrisch aangedreven) hoogwerker. De noodzaak van innovatie is aanwezig en de Rabobank staat achter ontwikkelingen in het kader hiervan. Helaas is van grootschaligheid nog geen sprake, aangezien de branche voornamelijk uit eenmanszaken bestaat.

  Maatschappij

  Zorg om baanbehoud

  De zorg om baanbehoud bij medewerkers in de branche neemt af. Dit omdat de gerelateerde bouwbranche aantrekt. In 2013 was deze zorg nog 39%, nu is deze gedaald naar 22% volgens het CBS. De Rabobank relateert dit aan de toenemende vraag naar schilders.

  Vooral in de particuliere markt is het gebruik van websites zoals Klusspot.nl en Werkspot.nl aan het toenemen. Vooralsnog zal dit weinig gevolgen hebben voor de zakelijke markt.

  Wet- en regelgeving

  Verplichte deelname pensioenfonds zzp'ers

  Zelfstandigen in de bouw dagen het schilderspensioenfonds BPF voor de rechter. Zij zijn het niet eens met de verplichte deelname aan het pensioenfonds voor zzp’ers. De groep is van mening dat de opdrachtgevers de premies dienen te voldoen. Dit zal kostenverhogend werken. Let op: schildersbedrijven die zich klussenbedrijf noemen om onder deze verplichting uit te komen worden actief opgespoord en krijgen van BPF een rekening voor achterstallige premie.

  Het btw-tarief op particulier onderhoud (op het loonbestanddeel en op de gebruikte materialen (exclusief glas) mits de woning ouder is dan 2 jaar) is per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Hiermee blijft de belastingdruk relatief laag, wat de branche ten goede komt.

  Arbeidsomstandighedenwet

  Op 1 juli 2017 ging de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in. Binnen de vernieuwde Arbowetgeving is een grotere rol weggelegd voor preventie. Alle betrokken partijen (werkgever, werknemer en bedrijfsarts) moeten volgens het Ministerie van SZW inspanningen leveren om bedrijfsziekten te voorkomen. De kosten zullen hierdoor hoger zijn, maar de uitval lager.

  Energiemaatregelen

  Vanaf 2023 is energielabel C verplicht voor kantoorpanden. Onder de diverse quick wins valt het plaatsen van dubbel glas. De Rabobank verwacht dat dit de vraag naar dubbel glas de komende jaren zal stimuleren.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank is gesprekspartner en sparringpartner voor brancheorganisaties en belangenverenigingen. Daarnaast is de Rabobank betrokken bij de uitwerking van de Bouwagenda, die zich richt op een toekomstbestendige, duurzame en circulair gebouwde omgeving. 

  De Rabobank werkt samen met GreenHome, een initiatief om duurzame verbeteringen aan woningen te realiseren. De bank brengt aanbieders uit haar netwerk samen met woningbezitters.

  Laatste update: februari 2019

  Lees meer over de samenwerking met GreenHome