Drie mannen vergaderen met veel plezier in een mooi verlicht café

Omzetten sectoren herstellen moeizaam

Geen tijd om het artikel te lezen? Ga direct naar:

  De coronacrisis zorgt voor een grote krimp in veel sectoren. In de horeca en zakelijke dienstverlening vallen de omzetten van subsectoren het sterkst terug. De aanhoudende onzekerheid leidt tot voorzichtige bedrijven en consumenten waardoor veel sectoren moeizaam herstellen. De land- en tuinbouw ketens vormen een voorzichtige positieve uitzondering hierop.

  "De huidige economische krimp zorgt voor forse vraaguitval bij zakelijke dienstverleners."

  Het figuur toont de verwachte omzetontwikkeling van (sub)sectoren ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bron: CBS, op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

  Het figuur toont de sectorprognoses over hoe de toegevoegde waarde van sectoren zich jaar-op-jaar ontwikkelt. Bron: CBS, berekening RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

  Download omzetprognoses voor alle sectoren (PDF)

  Zakelijke gast blijft nog weg uit horeca

  Voor horeca voorzien we in het derde kwartaal een sterker herstel dan verwacht. Dat is dringend nodig, want de uitdagingen zullen in het vierde kwartaal toenemen. Het terrasseizoen loopt af, de zakelijke markt herstelt slecht en het verkoudheidseizoen is aanstaande.

  Traag herstel zakelijke dienstverlening door thuiswerken

  De huidige economische krimp zorgt voor forse vraaguitval bij zakelijke dienstverleners. Dit speelt met name bij uitzendbureaus, reisbureaus en marketing- en communicatiebureaus. Daar verwachten we omzetdalingen van meer dan tien procent tot zeker het eerste kwartaal van volgend jaar. De nieuwe afspraken rondom het steunpakket 3.0 bieden aan de ene kant zekerheid, maar tegemoetkomingen worden aan de andere kant wel stapsgewijs aangescherpt. De onzekerheid over het tempo van het herstel van de zakelijke dienstverlening zal daarom blijven.

  Omzetten in land- en tuinbouwketens gelijk aan 2019

  Voor de landbouw, bosbouw en visserij verwachten we dat de omzetten in 2020 gelijk blijven aan 2019. Daarmee presteert deze sector beter dan alle andere sectoren. Toch blijft voor de akkerbouw, kalver- en varkenshouderij een verwachte omzetdaling aan tot halverwege 2021. Voor de sierteelt, bollen en vleespluimvee verwachten we dat de omzet gaat groeien vanaf begin 2021.

   

  Meer lezen over de gevolgen van corona?

  Lees de antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers Financiering nodig door de gevolgen van corona? Lees hoe het werkt Coronacrisis vergroot economische verschillen tussen regio’s

  RaboResearch publiceert elk kwartaal de sectorprognoses in toegevoegde waarde. Dat is de omzet minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. In de nieuwste publicatie is het moeizame herstel van veel sectoren terug te zien voor 2020 en 2021.

  Ga naar sectorprognoses in toegevoegde waarde

  Mark van Kampen

  Mark van Kampen

  • Sectorspecialist
  • ICT Dienstverlening
  (06) 10 33 59 32 Stuur een e-mail LinkedIn
  Henry Steenbergen

  Henry Steenbergen

  • Sectormanager
  • Transport & Mobiliteit
  06 20 45 37 23 LinkedIn