Geen tijd om het hele artikel te lezen? Ga direct naar:

  Groei ICT-sector blijft doorzetten in 2019

  De groei van de ICT sector zet door, ook in 2019. Cloud, Data, IoT en softwarebedrijven zijn de grootste drivers van deze groei. Echter blijft de belangrijkste belemmering voor ICT-bedrijven om harder te groeien nog steeds het tekort aan goed personeel. Gezien de geringe investeringsbereidheid in Nederland in specifiek ICT-onderwijs ten opzichte van andere landen lijkt hier op korte termijn geen verandering in te komen. Ondanks de goede ICT-infrastructuur blijft de toekomstige concurrentiepositie van de BV Nederland daarmee onder druk staan.

  Daarnaast zijn er belangrijke uitdagingen binnen de sector. Waaronder een mogelijke groeivertraging van de sector op lange termijn. In deze ICT-update onder meer:

  Korte terugblik laatste half jaar  Vooruitblik 2019 en verder  Strategische uitdagingen middellange termijn Bijdrage ICT-bedrijven aan digitale groei

  Goede marktomstandigheden door digitalisering

  Digitale transformatie blijft doorzetten. Dit zorgt voor een aanhoudende vraag naar technologische oplossingen en onverminderd goede marktomstandigheden waar de ICT-sector momenteel van profiteert. Naast het praten over digitale transformatie zien we het afgelopen halfjaar ook veel praktische voorbeelden. Het bewijs dat er ook echt stappen gezet worden. Het aantal ICT-bedrijven en bijbehorende omzetten zijn de afgelopen jaren dan ook verder gestegen, zie figuur 1.

  ICT-update april 2019

  Digitale transformatie… moeten we daar wat mee?

  Ondanks de vele initiatieven die in de ICT-sector ontstaan, zien we ook dat bedrijven in andere sectoren worstelen met het thema digitale transformatie. “Het gaat economisch toch nog goed, waarom dan veranderen?” is een veelgestelde vraag. De belangrijkste belemmeringen voor bedrijven zijn:

  Digitale transformatie wordt vaak als complex gezienTekort aan deskundig personeelGebrek aan business casesWeerstand onder het personeel

  Dit bewijst maar weer dat er een nog betere brug kan worden geslagen tussen de ICT-sector en andere sectoren. Grote kans dat ICT-bedrijven een belangrijke rol kunnen bieden in het wegnemen van deze belemmeringen. Hierover later meer in deze update.

  De Rabobank helpt samen met ICT-partners bedrijven om na te denken over digitalisering in combinatie met hun toekomstige strategie. Meer weten?

  Ga naar www.rabobank.nl/groei

  Zet de huidige groei door?

  Voor 2019 verwacht de Rabobank een groei voor de ICT-sector van ongeveer 5%. Daarnaast wordt verwacht dat Nederlandse bedrijven in 2019 onverminderd blijven investeren in ICT en de lijn van 2018 doortrekken, zie figuur 2. Toch kan de groeivertraging van de economie op lange termijn een bedreiging vormen. 

  ICT-update april 2019

  Is angst op bedreiging terecht?

  Op de middellange termijn kan de voorspelde groeivertraging van de economie (zie o.a. de publicatie Rabobank sectorprognoses april 2019) een bedreiging voor de groei van de sector vormen. Dit is niet zeker en heeft volgens ons twee kanten. Enerzijds wordt de sector steeds volwassener en zal meer correleren met het economisch klimaat. Anderzijds zullen bedrijven blijven investeren en innoveren om voornamelijk i) het tekort aan personeel op te vangen en ii) nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen om relevant te blijven.

  “De IT ondernemer staat voor strategische keuzes. Zowel op het gebied van personeel als van dienstverlening.”

  Consolidatie en fragmentatie stuwen overnamemarkt ook in 2019

  Consolidatie in de deelmarkt van de ICT-infrastructuur (met name hosting en cloud) zorgt voor aanhoudende overnames in dit deel van de sector, met name om snel schaalgrootte te creëren. Zo worden deze bedrijven ook interessant voor buitenlande partijen.

  Daarnaast is de Nederlandse softwaremarkt momenteel nog zeer gefragmenteerd en verdeeld in veel verschillende niche-markten. Dit zorgt voor kansen bij zogenaamde “buy and build” bedrijven om naast schaalgrootte, ook een goede marktpositie te creëren. Onze verwachting is dat de overname markt ook in 2019 op volle toeren blijft draaien.

  Aanhoudend personeelstekort dwingt tot keuzes

  Het vinden van juist personeel vormt een groot probleem binnen de sector. Sterker nog, we dreigen de concurrentieslag met China en de VS maar ook met Frankrijk en Duitsland te verliezen. In deze landen wordt namelijk significant geïnvesteerd in ICT-opleidingen terwijl Nederlandse universiteiten slechts een beperkt aantal studenten kan toelaten vanwege een tekort aan personeel en genoodzaakt zijn een zogenaamd “numerus fixus” in te voeren. Ter illustratie: bij de TU Eindhoven worden jaarlijks op de opleiding “Computer Science and Engineering” zo’n 250 studenten opgeleid, waar Duitse universiteiten op een soortgelijke opleiding meer dan 1.000 studenten per jaar kunnen opleiden.

  De ICT-leverancier als “one stop shop”

  Voor veel bedrijven is ICT niet hun primaire activiteit en kiezen dan ook vaak voor een partij die hen daarbij kan ontzorgen. Als gevolg hiervan zien we binnen de markt dat steeds meer bedrijven binnen de keten gaan integreren. Denk bijvoorbeeld aan traditionele hostingbedrijven die consultants, CRM/ERP-spelers of cybersecuritybedrijven overnemen. Met als doel zo relevant mogelijk voor de klant te zijn.

  De ICT-leverancier als (technologie)specialist

  Tot slot zien we veel ICT-spelers focussen op één specifiek product of technologie om zo de kwaliteit te verbeteren. Daarbij is een snelle time-to-market van groot belang: hoe sneller een oplossing kan worden geïmplementeerd, hoe groter de toegevoegde waarde.

  ICT-bedrijven opgelet: 3 tips tot succes

  Tip 1: Maak complexe zaken begrijpelijk

  Voer het gesprek met klanten op een zo simpel mogelijke wijze. Neem mensen in dienst die de taal van de klant preken en eenvoudig de vertaling van techniek naar de business maken. Hierbij helpen bewezen business cases. Probeer ook eens ondernemers te betrekken die al eerder een “digitaal” traject hebben doorlopen. De praktijk leert dat dit soort voorbeelden het beste beklijven.

  Tip 2: Creëer draagvlak voor digitale transformatie 

  Een belangrijke vertragende factor van digitale transformatie is weerstand. Probeer als ICT-bedrijf zo vroeg mogelijk in het proces bij te dragen aan de bereidheid tot verandering bij de klant. Technologie is daarbij belangrijk maar verlies de menselijke interactie niet uit het oog. Help de CEO om de digitale stip op de horizon te vertalen naar de rest van de organisatie en de mensen hierin mee te nemen.


  Tip 3: Word dé digitale partner 

  De klantrelatie is belangrijker dan ooit. Probeer een partner te worden voor de lange termijn waarbij de organisatie betrokken wordt bij belangrijke strategische vraagstukken van klanten. Naast het leveren van afgesproken werkzaamheden, schept het vertrouwen als je de klant helpt ook als dit valt buiten de afgesloten SLA. Weet je dit te bereiken? Dan ben je een partner voor de toekomst en blijf je relevant op de lange termijn.

  Ook interessant voor jou

  Lees de ICT-update oktober 2018 Deze gevolgen heeft de Brexit voor de sectorprognoses

  De Rabobank faciliteert graag investeringen en overnames binnen de sector. Samen met Rabobank Corporate Investments denken we mee over financieringsoplossingen voor elke levensfase van de ICT-onderneming. Interesse? Ik denk graag met je mee.

  Mark van Kampen

  Mark van Kampen

  • Sectorspecialist
  • ICT Dienstverlening
  (06) 10 33 59 32 Stuur een e-mail LinkedIn