Mensen doen aankopen in groothandel bij groente afdeling

Groothandels in AGF

Verder op deze pagina:

  Groothandels in verse aardappelen, groenten en fruit (AGF) vallen binnen de sector food. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Jaarlijkse lichte groei verwacht

  De Rabobank verwacht de komende jaren een jaarlijkse lichte groei in de vraag naar AGF, voornamelijk door aantrekkende export. De branche is relatief ongevoelig voor conjunctuur (‘we blijven eten’) en de groei van de consumptie (in volume) in Nederland is nagenoeg gelijk aan de (beperkte) bevolkingsgroei.

  Ketenintegratie & samenwerking

  In Noordwest-Europa is de food retail het belangrijkste afzetkanaal. Retail wil zo kort mogelijk bij de bron inkopen om zeker te zijn van constante levering en kwaliteit. Dat leidt ertoe dat de ketens verder worden geoptimaliseerd (consolidatie en ketenmigratie/samenwerking). Telersverenigingen bevoorraden de retail vaker rechtstreeks. De huidige groothandel migreert hierdoor naar logistieke dienstverlener of naar inkoper/leverancier van producten uit het buitenland. Groothandels met beperkte toegevoegde waarde lopen het risico uit de keten te worden gestoten. De inkoopmacht van de supermarkten blijft groot, wat leidt tot blijvende prijsdruk.

  Consumptie van AGF

  In Nederland wint de consumptie van voorgesneden groente en fruit aan populariteit. Dit wordt aangejaagd door de vraag naar meer gemak en meer bewustwording rond gezonde voeding. Groeiende vraag naar bulkgoederen in AGF komt vooral uit het buitenland. Nederland is en blijft een belangrijk logistiek knooppunt voor import en export van bulkgoederen in AGF. Vooral als het gaat om producten uit overzeese gebieden, zoals fruit uit Zuid-Amerika. Daarnaast blijft er perspectief voor bedrijven die zich in de Nederlandse markt op een specifieke productgroep en/of een specifiek afzetkanaal richten en zo toegevoegde waarde leveren. Dat kan ook door bijvoorbeeld producten te rijpen of snijden.

  Economie

  In de afgelopen jaren groeide de vraag naar AGF in Nederland en de ons omliggende landen minimaal. Ook voor de toekomst is de verwachting dat het totale marktvolume in Noordwest-Europa nauwelijks groeit. De exportvooruitzichten blijven gematigd positief. De echte groeilanden liggen ver weg, in Afrika en Azië. Door de toenemende koopkracht in de nieuwe EU-landen, ontstaan er nieuwe markten voor de exportgerichte groothandels. De AGF-markt ontwikkelt zich zo naar een markt met een sterk internationaal karakter. Meer inzicht in de meest actuele trends en ontwikkelingen op het internationale podium?

  Check onze ‘Fresh Produce’ onderzoeken van RaboResearch

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid wordt voor de consument steeds belangrijker in haar keuze om bepaalde voedingsmiddelen wel of niet te consumeren. De consument eist daarom meer transparantie in de wijze van produceren. Onderwerpen die voor afnemers zoals supermarkten relevant zijn:

  • Milieu: welke impact heeft de productie gehad op de directe omgeving (gebruik bestrijdingsmiddelen), het klimaat en de natuur et cetera? Dit leidt met name tot een groei van keurmerken in het schap;
  • Verpakkingen: er ontstaat steeds meer weerstand van consumenten tegen (plastic) verpakkingen, vooral ook in het AGF-schap. Dilemma is hoe balans te houden tussen minder plastic en het tegengaan van voedselverspilling (plastic houdt AGF vaak langer houdbaar);
  • ‘Food miles’: steeds meer consumenten zijn erin geïnteresseerd hoeveel kilometers een product aflegt voordat het thuis op het bord ligt. Door de perceptie dat lokaal geproduceerde producten verser en duurzamer zijn, krijgen deze steeds vaker de voorkeur boven producten die van ver komen;
  • Gezondheid: toenemende bewustwording van de impact van voeding op de gezondheid. Welke bestanddelen zitten er in het voedsel?
  • Voedselverspilling: er wordt veel voedsel weggegooid in de keten, zowel door de consument als door de industrie, retail en horeca. Hoe dit te reduceren? Dit kan onder meer door de houdbaarheid van voedsel te verlengen en door inkomsten te maken van reststromen.
  "Trends die invloed hebben op de consumptie van AGF hebben betrekking op gemak en gezondheid."

  Innovatie

  De groothandel dient zich te onderscheiden met het ontzorgen van de andere schakels in de keten.

  Bepalend daarbij wordt:

  • Communicatie met de klant via de juiste devices (omnichannel dienstverlening);
  • Het optimaliseren van de distributie (naar de volgende schakel in de keten of direct naar de uiteindelijke consument, in kleinere drops, onderscheid tussen gekoeld, ingevroren, voorgesneden, bewerkt en droog, automatisering);
  • Het gebruiken en analyseren van de juiste data.

  Innovatie vindt ook plaats in het verpakken van voedsel, om zo producten langer houdbaar en gemakkelijker vervoerbaar te maken en voedselverspilling tegen te gaan. Maar ook om de communicatie met de klant te verzorgen over het merk, het bijbehorende verhaal en ingrediënten.

  Om te innoveren wordt samenwerking in de keten of met branchevreemde aanbieders steeds belangrijker. We zien toenemende consolidatie en verticale integratie om grip te hebben op sourcing of om dichter bij de consument te zitten.

  Lees meer over innovatie in verpakkingen in de thema-update verpakkingen

  Maatschappij

  We gaan niet meer eten, maar wel anders. Trends die invloed hebben op de consumptie van AGF hebben betrekking op gemak en gezondheid.

  Gemak

  Consumenten hebben behoefte aan kleinere, ready-to-eat porties en maaltijdboxen. De verkoop van (in Nederlandse supermarkten recent geïntroduceerde) groentepakketten en verspakketten groeit snel. Hier liggen kansen voor de groothandel om toegevoegde waarde te leveren.

  Gezondheid

  De impact van voeding op de gezondheid wordt een steeds belangrijker thema. De consument eet minder vlees, maar groenten en fruit staan positief in de aandacht. De consument eet minder vlees en meer groenten en fruit (eiwittransitie). 'Gezonde' groenten en fruit kunnen hard groeien in de consumptie, zoals nu te zien is bij avocado’s of zachtfruit.

  Lees meer in de thema-update Vleesvervangers

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Banking for Food is een van onze strategische pijlers. Binnen deze strategie ontwikkelt de Rabobank diverse proposities voor ondernemers actief in de foodchain. In diverse regio’s organiseert de Rabobank Food Forward Tracks: we brengen alle spelers in de keten samen voor een duurzame verandering van de regionale voedselketen.

  Lees waarom Banking for Food bij de Rabobank hoort Lees meer over Rabobank Food Forward Check Rabobank Foodupdates

  Laatste update: december 2019