Groothandels in AGF

Groothandels in aardappelen, groenten en fruit (AGF) vallen binnen de sector food. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Jaarlijkse lichte groei verwacht

De Rabobank verwacht de komende jaren een jaarlijkse lichte groei in vraag naar AGF, voornamelijk door aantrekkende export.

De branche is relatief conjunctuurgevoelig en de groei van de consumptie in Nederland is nagenoeg gelijk aan de beperkte bevolkingsgroei.

Foodretail Noordwest-Europa

In Noordwest-Europa is de foodretail het belangrijkste afzetkanaal. Retail wil zo kort mogelijk bij de bron inkopen. Dat leidt ertoe dat de ketens verder worden geoptimaliseerd (consolidatie en ketenvorming/samenwerking).

Telersverenigingen bevoorraden de retail vaker rechtstreeks. De huidige groothandel migreert hierdoor naar logistieke dienstverlener of naar inkoper/leverancier van producten uit het buitenland. Groothandels met beperkte toegevoegde waarde lopen het risico uit de keten te worden gestoten. De inkoopmacht van de supermarkten blijft groot, wat leidt tot blijvende prijsdruk.

Consumptie van AGF

De consumptie van AGF (met name voorgesneden groente en fruit) wint aan populariteit. Dit wordt aangejaagd door de vraag naar bewuste voeding.

Nederland is en blijft een belangrijk logistiek knooppunt voor import en export van bulkgoederen in AGF. Daarnaast blijft er perspectief voor bedrijven die zich in de Nederlandse markt op een specifieke productgroep en/of een specifiek afzetkanaal richten en zo toevoegde waarde leveren.

Economie

In de afgelopen jaren groeide de vraag naar AGF in Nederland en de ons omliggende landen minimaal (zie Figuur 1). Ook voor de toekomst is de verwachting dat het totale marktvolume in Noordwest-Europa nauwelijks groeit.

Comsumptiegroei grafiek

Het aantal groothandels in AGF bedraagt 1.460 en kent de volgende verdeling op basis van aantal medewerkers:

Tabel 1: Verdeling aantal bedrijven (op basis van aantal medewerkers)
≤ 10 medewerkers >10 >50 >50
1.250 170 50

De exportvooruitzichten blijven gematigd positief. De echte groeilanden liggen ver weg, in Afrika en Azië. Door de toenemende koopkracht in de nieuwe EU-landen ontstaan er nieuwe markten voor de exportgerichte groothandels.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt voor de consument steeds belangrijker in haar keuze om bepaalde voedingsmiddelen wel of niet te consumeren. De consument wil haar eten kunnen vertrouwen, dus eist transparantie op het gebied van milieu, gezondheid en voedselverspilling.

Milieu
Welke impact heeft de productie gehad op de directe omgeving, CO2-uitstoot en de natuur?

Gezondheid
Toenemende bewustwording van de impact van voeding op de gezondheid. Welke bestanddelen zitten er in voedsel?

Lees meer in de thema-update gezonde voeding

Voedselverspilling
Consumenten, maar ook de voedselindustrie en horeca gooien nog steeds te veel voedsel weg. Hoe dit te reduceren? Dit kan onder meer door van 'afval' inkomsten te maken.

Innovatie

De groothandel dient zich te onderscheiden met het ontzorgen van de andere schakels in de keten.

Bepalend daarbij wordt:

  • communicatie met de klant via de juiste devices (omnichannel dienstverlening)
  • het optimaliseren van de distributie (naar de volgende schakel in de keten of direct naar de uiteindelijke consument, in kleinere drops, onderscheid tussen gekoeld, ingevroren, voorgesneden, bewerkt en droog, automatisering)
  • het gebruiken en analyseren van de juiste data

Innovatie vindt ook plaats in het verpakken van voedsel, om zo producten langer houdbaar en gemakkelijker vervoerbaar te maken en voedselverspilling tegen te gaan. Maar ook om de communicatie met de klant te verzorgen over het merk, het bijbehorende verhaal en ingrediënten.

Lees meer in de thema-update verpakkingen

Om te innoveren wordt samenwerking in de keten of met branchevreemde aanbieders steeds belangrijker. We zien toenemende consolidatie en verticale integratie om grip te hebben op sourcing of om dichter bij de consument te zitten.

Maatschappij

We gaan niet meer eten, maar wel anders. Trends die invloed hebben op de consumptie van AGF hebben betrekking op gemak en gezondheid.

Gemak
Consumenten hebben behoefte aan kleinere, ready-to-eat porties en maaltijdboxen. Hier liggen kansen voor de groothandel om toegevoegde waarde te leveren.

Gezondheid
De impact van voeding op de gezondheid wordt een steeds belangrijker thema. De consument eet minder vlees en meer groenten en fruit (eiwittransitie). 'Gezonde' groenten en fruit kunnen hard groeien in de consumptie, zoals nu te zien is bij avocado’s.

Lees ook onze zorgscoop over voeding en gezondheid

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
Banking for Food is een van onze strategische pijlers. Binnen deze strategie ontwikkelt de Rabobank diverse proposities voor ondernemers actief in de foodchain.

Lees waarom Banking for Food bij de Rabobank hoort

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Groothandels in voedingsmiddelen

Supermarkten

Versspeciaalzaken

Contact

Rabobank