Initiatieven voor aanpak personeelstekort gezondheidszorg

De economie trekt aan, het personeelstekort in de gezondheidszorg neemt toe en de behoefte aan zorg groeit. De sector zorg en welzijn is in beweging en vraagt om een andere aanpak. In de Miljoenennota en het Regeerakkoord staan maatregelen om in de zorg te investeren. Er wordt meer geld beschikbaar gesteld voor de verpleeghuiszorg en de manier van werken en organiseren krijgt aandacht. Het geld komt, nu de mensen nog.

In deze ZorgScoop vertellen zorgprofessionals hoe zij tegen de schaarste op de arbeidsmarkt aankijken, welke oplossingen zij zien en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst van de zorg.

“De tijd is rijp voor strategische personeelsplanning”

“Het begint bij bewustwording en concreet actie ondernemen. Denk aan samenwerken, het vergroten van de mobiliteit van medewerkers en het vormgeven van duurzame inzetbaarheid. De prioriteit ligt nu op het verhogen van de vitaliteit van het personeel." Het is volgens Chris-Jan van Leeuwen en Anneke Westerlaken, beiden werkzaam bij PGGM, hoog tijd om vooruit te kijken.

Lees verder

Kabinet Rutte-III: minder regels, meer vertrouwen

Volgens het Centraal Planbureau moet in 2022 het aantal fulltimers in de verpleeghuiszorg naar 40.000. In de Miljoenennota is meer geld beschikbaar gesteld, maar mensen vinden is niet eenvoudig. Meer aandacht voor de verpleeghuiszorg heeft daarnaast invloed op andere sectoren. Dit laat zien dat de hele zorgsector het personeelsbeleid tegen het licht moet houden – Leontine Treur, RaboRearch.

Lees verder

“De ouderenzorg is voor een 22-jarige veelal geen sexy vak”

Willem Grool, COO uitzendorganisatie Highcare, is van mening dat de meest eenvoudige oplossing voor het personeelstekort zit in het maximaal inzetten van het huidige personeel. Daarnaast moet het imago van de ouderenzorg worden verbeterd. “Vooral jongeren geven de voorkeur aan een andere doelgroep. De ouderenzorg is juist ingewikkeld en uitdagend. Dat moeten we aan meer mensen laten zien.”

Lees verder

Cicero Zorggroep plukt de vruchten van haar nieuwe strategie

In plaats van medewerkers te ontslaan, investeerde Cicero Zorggroep in het opleiden van medewerkers. “Wij geven medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en met succes. Inmiddels doen onze zorgprofessionals, zowel binnen als buiten de organisatie, een appèl op hun deskundigheid en de kwaliteit van zorg is hoog”, Kina Koster bestuurder Cicero Zorggroep.

Lees verder

Contact

Rabobank